Wartości odżywcze na etykietach napojów alkoholowych

Copa i Cogeca zadowolenie są  ze sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach napojów alkoholowych.

Cieszymy się z publikacji tego sprawozdania i jesteśmy przekonani, że samoregulacja jest odpowiednim sposobem na podawanie konsumentom należytych informacji i prowadzenia stosownej komunikacji, który nie zagraża rentowności sektora – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Alexander  Imbert, przewodniczący  grupy roboczej „Napoje spirytusowe” Copa i Cogeca,  potwierdza, że  publikacja tego sprawozdania stanowi dobrą wiadomość dla producentów napojów spirytusowych.

Najbardziej jesteśmy zadowoleni z faktu, że Komisja zaufała sektorowi pozwalając mu na samoregulację i wypracowanie odpowiedniego sposobu informowania konsumentów. Cieszymy się, że możemy wypracować wspólne stanowisko ze wszystkimi sektorami, trzeba jednak będzie uwzględnić pewne charakterystyczne elementy. Dla niewielkich producentów etykiety są jedynym narzędziem marketingowym do jakiego mają dostęp, dlatego też tak ważne jest aby pozostały one nienaruszone. Naszym zdaniem źródła informacji znajdujące się poza etykietami (np. w internecie) mogłyby zostać lepiej dostosowane do podawania konsumentom odpowiednich, szczegółowych informacji. Rozważa się również możliwość wprowadzenia rzeczywistych wielkości porcji, gdyż zaproponowane porcje wielkości 100 ml są nierealistyczne i tylko wprowadzałyby konsumentów w błąd –  dodaje Imbert.

Sektor napojów alkoholowych w ciągu roku ma przedstawić zharmonizowane podejście do podawania konsumentom informacji na temat składników napojów alkoholowych oraz ich wartości odżywczej. Propozycja ta zostanie oceniona przez Komisję Europejską. Jeśli Komisja uzna metodę samoregulacji za niesatysfakcjonującą to przeprowadzi ocenę skutków, by ocenić dostępne opcje zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa.

Źródło: Copa – Cogeca