Rejestracja środków ochrony roślin we wszystkich państwach UE na tych samych zasadach

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie i dostosowanie przepisów prawnych we wszystkich państwach Unii Europejskiej dotyczących rejestracji i dopuszczenia do stosowania środków ochrony roślin.

– Mając na uwadze jednolity charakter przepisów Unii Europejskiej i krajów członkowskich uzasadnione jest ujednolicenie zasad dotyczących dopuszczenia środków ochrony roślin do produkcji rolniczej. Obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie uzyskiwania dopuszczenia danych preparatów do produkcji rolniczej jest nazbyt rozbudowany i kosztowny. W konsekwencji prowadzi to jedynie do podnoszenia całkowitych kosztów wdrażania środków ochrony roślin do sprzedaży, które w konsekwencji i tak ponoszą rolnicy. Istniejące różnice w uregulowaniach prawnych krajów członkowskich UE, jak i same uregulowania obowiązujące w Polsce prowadzą jedynie do obniżenia konkurencyjności rynków rolniczych, co w konsekwencji powoduje, że pula dopuszczonych środków ochrony roślin jest znacznie ograniczona – uzasadnia swój wniosek KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, szczególnie bulwersujący jest fakt funkcjonowania w obrocie środkami ochrony roślin produktów różniących się często jedynie nazwą handlową i producentem wprowadzającym dany preparat na rynek. Do tej grupy najczęściej możemy zaliczyć środki ochrony roślin zawierające sprawdzone i popularne w produkcji rolniczej substancje aktywne, które posiadają dopuszczenie do wielu rodzajów upraw. W konkretnych przypadkach koncerny chemiczne, w celu ograniczania kosztownych procedur uzyskania dopuszczenia najczęściej decydują się na uzyskanie pozwolenia na jeden rodzaj uprawy. Rynek chemiczny liczy na stosunkowo wysoką świadomość rolników w tej materii.

Jak podkreśla KRIR, całkowicie zapomniano tu o problemach, jakie pojawiają się coraz częściej w prowadzeniu prawidłowej ewidencji zabiegów ochrony chemicznej upraw, pozwalając tym samym na pogłębianie „papierowej fikcji”. Takie rygorystyczne uregulowania prawne prowadzą do upowszechniania i utrwalania się patologicznych praktyk, do których są zmuszani rolnicy.

Samorząd rolniczy proponuje, aby podjęto działania legislacyjne mające na celu zmiany zasad dopuszczania do stosowania środków ochrony roślin, polegających na ujednoliceniu uregulowań prawnych w tym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W ocenie izb rolniczych, zaproponowane zmiany powinny pozwolić na rozszerzenie puli środków ochrony roślin dopuszczonych do produkcji rolniczej, co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony upraw.

Źródło: KRIR