Ptasia grypa na Węgrzech i Słowacji

Ptasią grypę w ostatnim czasie stwierdzono nie tylko w Polsce, ale również w innych, leżących po sąsiedzku krajach unijnych.

Ognisko wysoce zjadliwego wirusa grypy u ptaków wykryto na Węgrzech. Do zakażenia doszło w gospodarstwie zlokalizowanym w komitacie Komárom- Esztergom na Węgrzech, w stadzie indyków rzeźnych liczącym 53,5 tys. sztuk.

O wystąpieniu wirusa podtypu H5N8 u drobiu przyzagrodowego poinformowały też władze Słowacji. Obecność wirusa stwierdzono tam u drobiu na terenie powiatu Nitra.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego.

Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, niestety również, w zależności od umów bilateralnych (świadectwo zdrowia), z obszaru całego państwa, co generuje bardzo wymierne straty finansowe.

Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Dotychczas jednak nie stwierdzono zachorowań spowodowanych wirusem grypy H5N8 u człowieka.

Źródło: kipdip

Opracował: Samuel Skrzysz