Przejście na rolniczą emeryturę bez konieczności przekazania ziemi

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” przygotował i przekazał na ręce prezydenta RP autorski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zawierający postulowaną i oczekiwaną przez środowisko rolnicze zmianę dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

– Zaproponowana przez Związek nowelizacja ustawy prowadzi do likwidacji funkcjonującej od lat i dyskryminującej rolników zasady zmuszającej ich do przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę, co narusza zagwarantowane konstytucyjne prawo własności i równą dla wszystkich ochronę prawną. Należy bowiem zauważyć, że w żadnym innym zawodzie przejście na emeryturę nie wiąże się z koniecznością przymusowego wyzbycia się własności – mówi Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI ,,Solidarność’’.

Jak podkreślają działacze rolniczej ,,Solidarności ‘’przedłożony Panu Prezydentowi projekt nie niesie za sobą skutków finansowych i nie stanowi dodatkowego obciążenia ani dla systemu rolniczego ubezpieczenia społecznego ani budżetu Państwa.
Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Zdaniem NSZZ RI ,,Solidarność’’ zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą.

– Należy także zwrócić uwagę, że coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwa rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej. Skutkuje to sytuacją, że wielu rolników mimo spełnienia pozostałych wymogów związanych z możliwością przejścia na emeryturę nie ma komu fizycznie tego gospodarstwa przekazać – dodaje Teresa Hałas

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności