PROW 2014 – 2020 – nowy harmonogram

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Jak ustaliliśmy, w najbliższym czasie tj. w sierpniu przewidziane jest ogłoszenie o udzielenie pomocy na “Transfer wiedzy i działalność informacyjną”.

Natomiast w trzecim kwartale 2017 roku planowane są ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”; “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz przyznanie “Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

Źródło: MRiRW