fbpx
Strona głównaPrawo i finanseDopłatyRozwój małych gospodarstw: Punktacja i minimalna liczba punktów do uzyskania pomocy

Rozwój małych gospodarstw: Punktacja i minimalna liczba punktów do uzyskania pomocy

Nabór wniosków w programie Rozwój małych gospodarstw będzie trwał w tym roku od 14 września do 16 października. W ramach programu będzie można uzyskać od 100 do 120 tys. zł bezzwrotnej premii. Jak wygląda punktacja na podstawie której będzie ona przyznawana?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp. Kryteria wyboru Liczba pkt. Uwagi
1. Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości:

 

Za uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne przyznaje się punkty, pod warunkiem, że powierzchnia UR gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni UR tego gospodarstwa.
Uczestnictwo w systemie jakości musi być potwierdzone ważnym certyfikatem lub świadectwem jakości.                                           Maksymalna ilość – 5 punktów.
a)    unijnym systemie jakości:

– rolnictwo ekologiczne

4
 – innym niż rolnictwo ekologiczne 2
b) krajowym systemie jakości 1
2. Udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy 3 Przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.
3. ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II 2 Co najmniej 50% powierzchni UR wchodzących w skład gospodarstwa w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).
4. Udział lub planowany udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5. Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 3 punkty.

Spośród wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przed pozostałymi wnioskodawcami (mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi) mają kobiety. Natomiast o kolejności przysługiwania pomocy w ramach grupy kobiet oraz w ramach grupy pozostałych wnioskodawców decyduje wyższy przychód bazowy w gospodarstwie.

W ten sposób ocenione pozytywnie pod względem formalnym i  merytorycznym projekty trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Dzięki takiemu podejściu do realizacji zostaną wybrane operacje o odpowiedniej jakości, pozwalające zrealizować cele poszczególnych interwencji. Z przedstawionych wyżej kryteriów wynika, że zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami dla poszczególnych interwencji, istotne z punktu widzenia PS WPR 2023-2027 i wyboru projektu do przyznania pomocy są m.in.: wymiana pokoleniowa w rolnictwie, udział w systemach jakości i zorganizowanych formach współpracy.

Zakładając, że konkurencja w wyścigu po wsparcie finansowe zapowiada się duża, należy już na etapie sporządzania wniosku i biznesplanu, zadać sobie pytanie, nie tylko czy osiągniemy minimalną wymaganą ilość punktów, ale ile ich uzyskamy w ogóle i czy nasze gospodarstwo rolne wpisuje się ww. kierunki rozwoju.

Zobacz także:

14 września wystartuje nabór wniosków na rozwój małych gospodarstw. Kto może skorzystać z pomocy?

W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane interwencje w ramach PS WPR 2023-2027 dla których ogłoszono terminy naboru wniosków. Szczegółowe informacje na temat interwencji, w tym wytycznych szczegółowych opisujących kryteria oceny oraz harmonogram naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-27. 

Opracowanie: Oskar Wysocki, CDR Oddział w Poznaniu

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.