Pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19: znamy termin naboru wniosków

0
434

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że od 9 do 30 września 2020 roku, będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

  1. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:

– 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

– 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

– 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

– 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

– 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.;

lub

Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;

lub

Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

– kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

– lub gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

– lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych;

lub

4W 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

  1. a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m²;
  2. b) lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m².

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesłać przesyłką rejestrowaną.

– Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 000 euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 EUR – informuje resort rolnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności