Polskie danie eksportowe

Polskie danie eksportowe – to nazwa organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się w klasach związanych z gastronomią na zaprezentowanie – w dowolnej formie elektronicznej – potrawy tradycyjnej lub regionalnej, która może stać się polskim daniem eksportowym.


Celem Konkursu jest promowanie potraw tradycyjnych i regionalnych oraz promowanie i informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych Agencji wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (rolnych (Dz.U. z 2016r., poz. 401, z późn. zm.).

Praca może być wykonana w dowolnej formie elektronicznej np. krótkiego filmiku, projektu plakatu, zdjęcia  czy prezentacji multimedialnej.

Prace można dostarczyć na adres mailowy: konkursy@arr.gov.pl do 19.09.2016 r. roku, do godziny 12:00 (decyduje godzina wpływu zgłoszenia na skrzynkę mailową konkursy@arr.gov.pl). Po wskazanym terminie prace oraz zgłoszenia udziału w konkursie nie będą przyjmowane.

Nagrodami w konkursie jest aparat fotograficzny, zaproszenia na ostatni dzień Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2016 oraz udział w warsztatach inspiracyjnych z jednym ze znanych kucharzy w ostatnim dniu targów.

Źródło: ARR