Smaki Warmii, Mazur i Powiśla

Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza  wspólnie z samorządem województwa warmińsko – mazurskiego oraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct- Olsztyn, gminą Olsztyn i Zespołem  Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie organizuje kolejną edycję konkursu  „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces” . Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października.

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół gastronomiczno-spożywczych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich, organizacje zrzeszające osoby fizyczne.

Ideą konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego oraz promocja jedynych w swoich rodzajów produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano  18 listopada 2017 roku w pracowniach i pomieszczeniach Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Tematem przewodnim będą produkty i przetwory oraz potrawy z mięsa.

Produkty regionalne będą oceniane w następujących kategoriach: produkty i przetwory mięsne i potrawy mięsne.

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza i Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Olsztyn, gmina Olsztyn oraz Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Źródło: WMIR