Polska kukurydzą stoi

W Polsce w 2017 r. odnotowano dalszy wzrost eksportu kukurydzy. Poza granicę kraju wywieziono blisko 1,2 mln ton ziarna kukurydzy, o 23% więcej niż rok wcześniej.

Eksport kukurydzy odbywał się przede wszystkim do krajów UE (95% eksportu tego ziarna – 1,1 mln ton). Tradycyjnie najwięcej kukurydzy wywieziono do Niemiec – 717 tys. ton, co stanowiło 64% eksportu do UE. Relatywnie dużo kukurydzy wyeksportowano do Holandii (130 tys. ton – 12%) i Wielkiej Brytanii (107,5 tys. ton – 10%). Spoza UE najwięcej kukurydzy wyeksportowano do Norwegii – 38 tys. ton (3% eksportu ziarna kukurydzy).

Przychody uzyskane z eksportu kukurydzy wyniosły 203 mln EUR i były o 24% większe niż w 2016 r.

– Import ziarna kukurydzy do Polski w 2017 r. był o 23% większy niż przed rokiem i przekroczył 397 tys. ton. Najwięcej kukurydzy przy-wieziono z Ukrainy (160 tys. ton, 40% eksportu tego zboża. Ponadto kukurydzę sprowadzano m.in. z Węgier (76 tys. ton, 19% udziału importu tego ziarna), ze Słowacji (63 tys. ton, 16%) oraz z Argentyny (44 tys. ton, 11%). Wydatki poniesione na zakup ziarna kukurydzy wzrosły o 4%, do 127 mln EUR – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wolumen salda handlu zagranicznego kukurydzą, jak podkreśla KOWR, ukształtował się na poziomie 780 tys. ton wobec 635 tys. ton rok wcześniej. Wartościowe saldo handlu zagranicznego wyniosło 76 mln EUR i było o 83% większe niż w 2016 r.

Źródło: KOWR