Nowe formy wsparcia

Dzisiaj, tj. 16 listopada, w trakcie 30 posiedzenia Senatu RP wyższa izba naszego Parlamentu zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Nowelizacja wprowadza w miejsce dotychczasowych płatności do roślin wysokobiałkowych dwie odrębne formy wsparcia, tj. płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych.

W związku z poprawą opłacalności produkcji malin nie będzie dopłat do ich uprawy, ale nadal będzie wspierana produkcja truskawek. W przypadku płatności do buraków cukrowych zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania płatności do powierzchni tzw. upraw kwotowych na rzecz całkowitej powierzchni upraw objętej umową, ma to związek z planowanym zniesieniem kwotowania produkcji cukru w UE od października 2017 r. Obniżony zostanie limit dopłat do bydła i krów – płatnością objęte będzie nie 30, ale 20 sztuk zwierząt. Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz – informuje Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Senat RP