Niezależne laboratorium powinno badać jakość produktów rolniczych

Samorząd rolniczy postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powstanie niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych.

– W obecnym stanie prawnym rolnicy (dostawcy produktów rolnych) nie mają możliwości wiarygodnego potwierdzenia jakości swoich dostaw (zbóż, buraków (cukier, wysłodki), mleka itd.) i są zależni od badań wykonanych przez kupującego – podkreśla w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Dlatego, w ramach zapowiadanych przez MRiRW działań na rzecz umocnienia pozycji rynkowej producentów rolnych, zdaniem KRIR zasadnym byłoby utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego (lub wskazanie na terenie kraju) dla badania jakości produktów rolno-spożywczych lub zarekomendowanie laboratoriów, gdzie rolnicy mogliby dokonać takich analiz.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd