Nie pozostawiajcie kukurydzy na polach

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do rolników o niepozostawianie kukurydzy na polach.

Jak podkreśla Inspekcja Weterynaryjna biologia dzika wskazuje, że zwierzęta te bytują w kukurydzy, pozostawienie na polach tej rośliny ogromnie utrudnia odstrzał zwierząt będących źródłem afrykańskiego pomoru świń.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zachęca również rolników do nawiązywania współpracy z kołami łowieckimi i do informowania tych kół o planowanym koszeniu kukurydzy w celu zsynchronizowania odstrzału dzików z koszeniem kukurydzy.

Źródło: WMIR

Opracował: Samuel Skrzysz