fbpx

Kukurydza na ziarno – charakterystyka dostępnych odmian

W 2022 roku, w naszym kraju, zrejestrowanych zostało 36 nowych odmian kukurydzy, w tym  26 do uprawy na ziarno. Przedstawiamy ich charakterystykę, którą przygotowaliśmy na podstawie Listy opisowej odmian rolniczych – kukurydza – COBORU z roku 2022.

W zaprezentowanym poniżej zestawieniu, znajdują się odmiany kukurydzy przeznaczonej na ziarno z dziewięciu firm hodowlano-nasiennych, które będzie można nabyć w obecnym sezonie wegetacyjnym.

Samasz loteria - baner

Corteva Agriscience/Pioneer

P8754 (FAO 230) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno z linii AquaMax, czyli o wysokiej tolerancji na niedobory wody i wysokie temperatury. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – duża, na fuzariozę kolb – bardzo mała, na głownię łodyg i kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – duża.

P8904 (FAO 250) – średnio wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Odmiana AquaMax, czyli tolerancyjna na niedobory wody. Stabilnie plonuje w różnych warunkach glebowo-klimatycznych i w różnych latach. O ziarnie typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb, na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

P9610 (FAO 260) – średnio późna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Odmiana AquaMax z tolerancją na niedobory wody i wysokie temperatury o wysokim potencjale plonowania, zwłaszcza na glebach średnich. Ziarno typu dent. Plon ziarna bardzo duży. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, na fuzariozę kolb i głownię łodyg – duża, na głownię kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

P9978 (FAO 280) – średnio późna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Dobrze znosi stres wywołany suszą. Polecana do najcieplejszych regionów naszego kraju. O ziarnie typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – duża, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

Farmsaat Polska

Farmalou (FAO 210) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno (może być uniwersalna). Charakteryzuje się bardzo stabilnym plonowaniem. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Charakteryzuje się wysoką strawnością przy w pełni dojrzałej skrobi. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, na fuzariozę kolb – dość mała, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

Farmbeat (FAO 230) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Masywna kukurydza o wysokiej zawartości ziarna, a co za tym idzie – skrobi. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Odmiana o wysokim potencjale plonowania. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – duża, na fuzariozę kolb, na głownię łodyg i kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.

Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR

SM Doktor (FAO 220) – wczesna odmiana o ziarnowym kierunku użytkowania. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Ziarno typu flint. Plon ziarna duży o wysokim potencjale plonu suchego. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, na fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

IGP Polska

Justy (FAO 250) – średnio wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon ziarna duży. Odznacza się dobrym wigorem początkowym, szybkim tempem przyrostu masy i kolb. Można ją wcześnie zbierać. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb, głownię łodyg i kolb – oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.

KWS Polska

Almondo (FAO 230) – wczesna odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno (typu flint-dent). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Wysoko i stabilnie plonująca. Mocny efekt stay green sprzyja oddawaniu wody. Do uprawy w całej Polsce, na wszystkich typach gleb. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – dość duża, na fuzariozę kolb i głownię łodyg – średnia, na omacnicę prosowiankę – dość mała.

Dolmino (FAO 240) – średnio wczesna odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju. Polecana do uprawy na ziarno, ale również i na kiszonkę. Wyróżnia się dużym wigorem początkowym i odpornością na choroby. Szybkie oddawanie wody z ziarna podczas wegetacji. Ziarno typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – średnia, na głownię łodyg i kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

Garantio (FAO 210) – wczesna odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, w typie pośrednim flint/dent. Niska wilgotność ziarna podczas zbioru. Odmiana spisująca się dobrze w rejonach kraju o mniej korzystnych warunkach termicznych. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg oraz na głownię łodyg i kolb – średnia, na fuzariozę kolb – dość mała, na omacnicę prosowiankę – mała.

Interago (FAO 250) – średnio wczesna odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno (typu dent). Charakteryzuje się regularnym plonowaniem i dobrym wigorem początkowym. Polecana do uprawy na wszystkie stanowiska w całym kraju, z wyjątkiem rejonów podgórskich i nadmorskich. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – dość duża, na fuzariozę kolb – duża, na głownię łodyg oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.

KWS Camillo (FAO 250) – średnio wczesna odmiana dwuliniowa (SC),  przeznaczona do uprawy na ziarno (typu dent). Plon ziarna duży o niskiej wilgotności w czasie zbioru. Jest polecana do uprawy na większości stanowisk, również na glebach mozaikowatych. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie i złamania. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – duża, na głownię kolb – dość duża, na głownię łodyg – średnia, na omacnicę prosowiankę – dość duża.

KWS Esperranto (FAO 190) – wczesna odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się szybkim rozwojem początkowym, małą liczbą dni potrzebnych do wytworzenia organów generatywnych i zapylenia. Polecana do uprawy na glebach silnie uwilgotnionych wiosną i jesienią. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon ziarna średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na fuzariozę kolb – dość mała, na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – dość mała.

Profito (FAO 250) – średnio wczesna odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno (typu dent). Wytwarza silny system korzeniowy dobrze wykorzystujący składniki pokarmowe, oszczędnie gospodarujący wodą glebową. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – dość duża, na fuzariozę kolb – duża, na głownię łodyg – średnia, na omacnicę prosowiankę – dość duża.

Lidea Nasiona Poland

ES Midgard (FAO 230) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – duża, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

ES Midway (FAO 260) – średnio późna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przydatna do użytkowania na ziarno (typu dent). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – duża, na głownię kolb – dość mała, na omacnicę prosowiankę – średnia.

LID1015C (FAO 220) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, na fuzariozę kolb – duża, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

LID2210C (FAO 240) – średnio wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – dość mała, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – dość duża.

LID3306C (FAO 260) – średnio późna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na fuzariozę kolb oraz na głownię łodyg i kolb – średnia, na omacnicę prosowiankę – dość duża.

Limagrain

Ashley (FAO 220) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość mała, na fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

LG31240 (FAO 240) – średnio wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno (typu dent). Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość mała, na fuzariozę kolb i głownię kolb – średnia, na głownię łodyg – mała, na omacnicę prosowiankę – dość mała.

Murphey (FAO 240) – średnio wczesna odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), przeznaczona do uprawy na ziarno, typu zbliżonego do dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia.

RAGT Nasiona

RGT Aloexx (FAO 220) – wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno (typu dent). Charakteryzuje się dobrym oddawaniem wody z ziarna i zachowaniem w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych. Wysoki udział ziarna w masie kolb. Plon ziarna duży. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – dość duża, na głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – średnia.

Saatbau Polska

Kristallo (FAO 230) – wczesna odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, typu zbliżonego do flint. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonem ziarna w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Plon ziarna duży. Rośliny bardzo wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – średnia, na fuzariozę kolb – dość duża, na głownię łodyg – dość mała, na omacnicę prosowiankę – średnia.

Serrano (FAO 250) – średnio wczesna odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), przeznaczona do uprawy na ziarno, typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – mała, na fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz omacnicę prosowiankę – dość duża. Najprawdopodobniej w tym sezonie nie będzie dostępna w sprzedaży.

 

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.