fbpx

Zwalczanie chwastów w bobiku w sezonie 2024

Podpowiadamy, jaki asortyment środków ma plantator do wykorzystania w sezonie 2024, aby skutecznie chronić plantację bobiku przed chwastami.

Bobowate do których należy również i bobik są niestety bardzo silnie zachwaszczane, praktycznie od momentu wschodów aż do fazy kwitnienia. Jeżeli nie zastosuje się w odpowiednim terminie herbicydów to o powodzeniu tej uprawy możemy mówiąc kolokwialnie – zapomnieć.

Termin przedwschodowy (doglebowy)

Pojedyncze s.cz. herbicydów

Prosulfokarb (np. Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Clayton Heed 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800, Lees 800 EC, Mahak 800, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC, Tiara 800 EC) należy zastosować, przedwschodowo, doglebowo w terminie do 5 dni (BBCH 00-02), po siewie bobiku, który powinien być umieszczony na głębokości co najmniej 7 cm. Środki te można stosować w maksymalnej zalecanej dawce wynoszącej 4,0 l/ha, która to dawka skutecznie ogranicza chwasty w okresie ich kiełkowania i wcześnie po ich wschodach oraz we wczesnych faz rozwojowych. Chwasty wykazujące się wrażliwością na działanie tej s.cz., to: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski i przytulia czepna.

Chlomazon (np. Boa 480 EC, Clematis 480 EC, Clomate 480 EC, Comandor 480 EC, Comodo 480 EC, Zedix 480 EC w dawce 0,2 l/ha oraz Chlomaz-Life, Clomate 360 CS, Command 360 CS LS-Clomaz, Prize w dawce 0,25 l/ha). Preparaty te należy zastosować bezpośrednio po siewie bobiku (najpóźniej do 2 dni) na starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00-05). Substancja ta działa skutecznie głównie w okresie kiełkowania wrażliwych gatunków chwastów. Dawka 0,2 l/ha zwalcza skutecznie jedynie kilka gatunków chwastów dwulisciennych, tj. gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne. Natomiast dawka 0,25 l/ha (formulacja CS), dobrze ogranicza takie chwasty jak:. chwastnica jednostronna, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne.

Aklonifen (np. Bandur 600 SC, Dubri Bis 600 SC, Proclus) należy stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami bobiku, na starannie uprawioną glebę (BBCH 00-08). Herbicydy te stosowane przedwschodowo doglebowo, tworzą po aplikacji na jej powierzchni, jednolitą powłokę, która pozostaje aktywna przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym skutecznie ogranicza również zachwaszczenie wtórne. Aklonifen najskuteczniej działa na chwasty wrażliwe w trakcie ich kiełkowania i wschodów. Maksymalna zalecana dawka do jednorazowego zastosowania wynosi 3,0 l/ha, która efektywnie ogranicza chwasty jednoliścienne, tj. chwastnica jednostronna i wiechlina roczna oraz niektóre gatunki dwuliścienne, tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna nadmorska, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Metobromuron (np. Luptic 500 SC, Mandryl, Metobrom 500 SC, Metobrom Plus 500 SC, Pro-Metobro 500 SC, Torrent 500 SC). Herbicydy te należy zastosować w terminie  przed wzejściem rośliny uprawnej, najlepiej w ciągu 5 dni po siewie bobiku, zanim hypoktyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi (BBCH 00-08). Substancja ta najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety. Maksymalna zalecana dawka wynosi 2,0 l/ha, która dobrze ogranicza występowanie owsa głuchego i wiechliny rocznej oraz dymnicy pospolitej, fiołka polnego, gorczycy polnej, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, komosy białej, krzywoszyja polnego, maruny bezwonnej, poziewnika szorstkiego, przetacznika perskiego, rdestu kolankowatego, rdestu ptasiego, samosiewów rzepaku, starca zwyczajnego, szarłatu szorstkiego, tasznika pospolitego, tobołków polnych i żółtlicy drobnokwiatowej.

Gotowe mieszaniny dwuskładnikowe

Chlomazon + pendimetalina (np. Stallion 363 CS), który należy stosować, bezpośrednio po siewie bobiku, na wilgotną i starannie uprawioną (bez grud i nierówności) glebę (BBCH 00). Pierwsza z s.cz. czyli chlomazon jest absorbowany przez korzenie i część podliścieniową roślin, hamując w nich syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów). Natomiast druga z s.cz., tj. pendimetalina jest pobierana przez korzenie i części nadziemne, co dodatkowo powoduje zahamowanie procesu podziału komórek i wzrostu roślin. Środek niszczy chwasty wrażliwe na te dwie s.cz., już od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści. Maksymalna zaleca dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 3,0 l/ha, która skutecznie ogranicza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, perz właściwy, wiechlina roczna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, komosa biała, niezapominajka polna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne.

Pendimetalina + dimetenamid-P (np. Hegal P, Spectrum Plus, Tupana, Verres 462,5 EC, Dimetic Duo 462,5 EC, Wing P 462,5 EC). Herbicydy te należy stosować przedwschodowo, doglebowo bezpośrednio po siewie bobiku (BBCH 00). Preparaty te stosowane w maksymalnej zalecanej dawce wynoszącej 4,0 l/ha, pobierane są głównie przez korzenie i liścienie chwastów wrażliwych dzięki czemu, nie dochodzi do ich wschodów lub następuje ich zamieranie w fazie siewki. Chwastów wrażliwe, na działanie tego duetu, to: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi i tobołki polne.

Termin powschodowy (nalistny)

Pojedyncze s.cz. herbicydów

Bentazon (np. Basagran 480 SL), należy stosować w fazie gdy rozwinięta jest pierwsza para liści do końca fazy rozwoju pędów bocznych gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych roślin bobiku (BBCH 12-29). Środek ten pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany jest poza miejsce traktowania. Wzrost i rozwój chwastów wrażliwych zostaje zahamowany, wkrótce po zastosowaniu tego herbicydu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin począwszy od stożków wzrostu. Preparat ten najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści właściwych. Zalecana dawka do jednorazowej aplikacji wynosi 2,0 l/ha. Istnieje również możliwość zastosowania tego herbicydu w postaci dawek dzielonych w odstępach co 7-14 dni (I dawka – 1,0 l/ha i II dawka 1,0 l/ka). Preparat ten skutecznie ogranicza jedynie chwasty dwuliścienne, tj. gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest plamisty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Gotowe mieszaniny dwuskładnikowe

Bentazon + imazamoks (np. Bentima 502,4 SL, Caloger 502,4 SL, Kanopus 502,4 SL, Vima Imazabentazon 502,4, Corum 502,4 SL, Foresto 502,4 SL, Keppler 502,4 SL, Komiks 502,4 SL, Prorum). Herbicydy te zawierają w swoim składzie, dwie uzupełniające się s.cz., które można aplikować już od fazy 2 rozwiniętego liścia aż do fazy 5 pędów bocznych roślin bobiku (BBCH 12-25). W maksymalnej zalecanej dawce 1,25 l/ha, środki te skutecznie ograniczają, jedynie chwasty dwuliścienne, które znajdują się w fazie 2-4 liści, tj. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i żółtlica drobnokwiatowa. Istnieje również możliwość zastosowania tych herbicydów w tzw. dawkach dzielonych w odstępach co 7 dni (I dawka – 0,625 l/ha i II dawka 0,625 l/ka). Ponadto w celu skuteczniejszego ograniczenia chwastów wrażliwych, które znajdują się w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej, można dodać do dawki podstawowej adiuwant Olbras 88 EC lub Dash HC w dawce 1,0 l/ha.

Ponadto w celu dodatkowego ograniczenia występowania jedynie chwastów jednoliściennych, można zastosować gramininicydy, które zawierają w swoim składzie następujące s.cz.: chizalofop-P etylu (np. Achiba 05 EC, Buster 100 EC, Buster Twist 050 EC, Elegant 05 EC, Fitofop, Graminis 05 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC, Jenot Twist 050 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Pilot 10 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Targa Max 10 EC, Taurus 05 EC), fluazyfop-P butylu (np. Balatella Forte 150 EC, Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Frequent, Fusilade Forte 150 EC, Grastop 150 EC, Privium 125 EC, Trivko), propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Hitro 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vergil 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC) oraz kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Select Super 120 EC).

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.