Krok w dobrym kierunku

Copa i Cogeca pochwalają decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zakazującą sprzedaży produktów o oznaczeniach „mleko” sojowe czy „masło” tofu i nakazującą  usunięcie tych członów nazwy.

Głównym celem jest przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności i zwiększenie przejrzystości opisów produktów będących w sprzedaży, by nie dopuścić do zwodzenia konsumentów. Wyrok potwierdza, że należy nadal zajmować się tym tematem, by nazwy produktów nie dezinformowały konsumentów, jeśli dany produkt nie jest na przykład produktem odzwierzęcym. Nie chodzi to o obecność innowacyjnych produktów roślinnych na rynku. Zależy nam na upewnieniu się, że konsumenci będą w stanie rozróżnić produkty pochodzenia zwierzęcego od produktów roślinnych. Produkty mleczne na przykład zawierają dużo wapnia i wiele innych ważnych składników odżywczych, szczególnie ważnych dla dzieci i osób starszych. Nazywanie produktów „mlekiem” sojowym czy „masłem” tofu zwodzi konsumentów, którzy myślą, że produkty te mogą zastąpić wyroby mleczne, podczas gdy jest to zupełnie inna kategoria produktów o innych właściwościach i wartościach odżywczych. Cieszymy się z tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który stanowi krok w stronę lepszego stosowania przepisów UE – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca