KRIR wnioskuje w sprawie rent strukturalnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o zmianę przepisów art. 13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 r. nr 52, poz. 539) w zakresie umożliwienia osobie pobierającej rentę strukturalną podjęcie dodatkowej pracy.


Według obowiązujących przepisów, rolnik pobierający rentę strukturalną nie może otrzymywać żadnego wynagrodzenia, które podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wysokość renty strukturalnej jest w wielu przypadkach niewystarczająca do utrzymania gospodarstwa domowego, a dodatkowo osoby ją pobierające przekazały swoje gospodarstwo młodemu rolnikowi i zrezygnowały tym samym z jedynego źródła swojego dochodu. Często osoby w wieku 55-65 lat mogłyby podjąć dodatkową pracę, jednak zabrania tego ww. przepisy. Co więcej, powyższa ustawa odbiera także prawo do zasiadania w organach takich jak np. rada nadzorcza banku spółdzielczego czy spółka komunalna – informuje KRIR.

Ponadto zdaniem izb rolniczych należy wziąć pod uwagę fakt, że renta strukturalna nie jest rentą chorobową, i tak jak w przypadku emerytów pobierających świadczenia z KRUS i ZUS, zdaniem samorządu rolniczego, należy umożliwić osobom pobierającym rentę strukturalną podejmowanie pracy i uzyskiwanie dochodów do pewniej wysokości.

Źródło: KRIR