KRIR wnioskuje o uwzględnienie okresu służby wojskowej do emerytury rolniczej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów, tak aby okres zasadniczej służby wojskowej był uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

– W przypadku osób ubezpieczonych w ZUS okres służby wojskowej jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości. Natomiast w przypadku emerytury rolniczej służba wojskowa nie jest uwzględniana. Dzieje się tak ponieważ obowiązujący art. 20 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie mogą zaliczyć do okresów ubezpieczenia dla celów emerytury rolniczej tych okresów, od których zależy prawo do emerytury w systemie powszechnym, a za takie okresy uważa się między innymi służbę wojskową – informuje KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego MRiRW  powinno tak zmienić przepisy , aby umożliwiały   zaliczenie rolnikom służby wojskowej jako stażu pracy przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

Źródło: KRIR