fbpx
Strona główna Tagi Emerytury

emerytury

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2018 r. kwoty...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące...

KRIR wnioskuje o uwzględnienie okresu służby wojskowej do emerytury rolniczej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów, tak aby okres zasadniczej służby wojskowej był uwzględniany przy ustalaniu prawa...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w terminie do 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent...

Wcześniejsza emerytura rolnicza

Rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończył wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), posiada co najmniej 30 letni okres rolniczego...

W sprawie wcześniejszych emerytur rolników

Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas 14 grudnia przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI...

Nowe kwoty

Od  1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub...

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie...

Waloryzacja rent i emerytur rolniczych

Podwyższone zostały wszystkie renty i emerytury rolnicze. Jak poinformuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to efekt corocznej waloryzacji, która odbywa się na takich samych zasadach,...

KRUS informuje – waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu –...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze