Kolejne rejestracje Innvigo w 2018 roku

Pszenica

Oferta Innvigo w 2018 roku wzbogaciła się o kolejne cztery produkty: fungicydy Kier 450 SC i Atropos 500 EC oraz herbicydy Henik Extra 040 OD i Solider.

1. KIER 450 SC to trójskładnikowy fungicyd o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi. Zawartość substancji czynnych: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l.

Zakres stosowania fungicydu KIER 450 SC obejmuje:
• pszenica ozima – septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
• pszenżyto ozime – septorioza liści, rdza brunatna pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
• żyto ozime – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
• jęczmień jary – plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
• rzepak ozimy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
• cebula – alternarioza cebuli, rdza pora
• kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, plamistość pierścieniowa kapustnych, bielik krzyżowych.
Pełna etykieta środka KIER 450 SC znajduje się na stronie: http://innvigo.com/kier-450-sc/

2. ATROPOS 500 EC jest fungicydem o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.
Zawartość substancji czynnej: prochloraz (związek z grupy imidazoli) – 500 g/l.

Zakres stosowania fungicydu ATROPOS 500 EC obejmuje:
• pszenica ozima – łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw
• pszenżyto ozime – łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw
• rzepak ozimy – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Pełna etykieta środka ATROPOS 500 EC znajduje się na stronie:
http://innvigo.com/atropos-500-ec/

3. HENIK EXTRA 040 OD to herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie w uprawie kukurydzy.
Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).
Pełna etykieta środka HENIK EXTRA 040 OD znajduje się na stronie: http://innvigo.co/henik  extra-040-od

4. SOLIDER to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w uprawie buraka cukrowego.
Zawartość substancji czynnej: triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l.
Stosowanie środka pojedynczo:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,13 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.
Stosowanie środka w mieszaninie zbiornikowej z adiuwantem:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
SOLIDER 0,1 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.
lub
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
SOLIDER 0,1 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 4.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni.

Pełna etykieta środka SOLIDER znajduje się na stronie: http://innvigo.com/solider.

Źródło: materiały Innvigo