Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – listopad 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń.

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Rzepak ozimy Listopad 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 0,04 10000,00 400,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 120,13 600,65
Polifoska 6-20-30 dt 4 174,78 699,12
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 1408,77
3. Ochrona roślin
Butisan Star Max 500 SE kg(l) 2,5 117,00 292,50
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Mospilan 20 SP kg(l) 0,1 464,00 46,40
Brasifun 250 EC kg(l) 0,75 58,76 44,07
Roundup Strong 540 SL kg(l) 2,5 45,00 112,50
Razem ochrona 508,17
4. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 352,00 352,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 258,00 32,25
Razem usługi 384,25
5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,37 54,37
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,15 84,31
Orka siewna godz. 3 47,26 141,77
Bronowanie godz. 0,5 40,15 20,07
Oprysk herbicydem godz. 0,8 40,15 32,12
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,26 70,88
Siew godz. 1 40,15 40,15
Oprysk insektycydami (2x) godz. 1,2 40,15 48,17
Odbiór ziarna godz. 1 47,26 47,26
Transport zewnętrzny godz. 2 47,26 94,51
Razem praca ciągnika godz. 14,1 633,60
6. Podatek 135,90
7. Ubezpieczenie uprawy 126,76
8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3601,35
9. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 682,33
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 30 15,00 450,00
Suma kosztów 5088,39
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 35 157,47 5511,45
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 11,02 385,80
Cena brutto zł/dt 168,49
Koszt produkcji zł/dt 145,38
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Suma przychodów 6810,19
Wynik finansowy zł/ha 1721,80
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 352,3

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY Listopad 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny js 1,3 1000,00 1300,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 120,13 420,46
Polifoska 6-20-30 dt 4 174,78 699,12
CukroVit (N, Mikro, B) l 15 4,51 67,60
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 1296,18
3. Ochrona roślin:
Betanal maxxPro 209 OD (3x) kg(l) 4,5 105,00 472,50
Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Danadim 400 EC kg(l) 0,8 41,00 32,80
Razem ochrona 579,70
4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 258,00 32,25
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 141,00 211,50
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 743,00 743,00
Razem usługi 986,75
5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,37 54,37
Orka zimowa godz. 3 54,37 163,10
Bronowanie godz. 0,6 47,26 28,35
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,15 84,31
Oprysk herbicydem (1) godz. 0,6 40,15 24,09
Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 47,26 141,77
Oprysk herbicydem (2) godz. 1,2 40,15 48,17
Nawożenie dolistne (2) godz. 1,2 40,15 48,17
Transport zewnętrzny godz. 17 47,26 803,35
Razem praca ciągnika 29,7 1395,67
6. Podatek 135,90
7. Ubezpieczenie uprawy 77,90
8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5776,00
9. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 905,39
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 79,7 15,00 1195,50
Suma kosztów 8008,54
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 600 10,82 6492,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,76 454,44
Cena brutto zł/dt 11,58
Koszt produkcji korzeni zł/dt 13,35
Produkt uboczny – wysłodki zł/dt 300,00 2,00 600,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Płatność do buraków cukr. zł/ha 1563,46
Suma przychodów 10022,84
Wynik finansowy zł/ha 2014,30
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 322,48

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Kukurydza na ziarno Listopad 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 1,8 240,00 432,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 120,13 600,65
Polifoska 6-20-30 dt 5 174,78 873,90
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 1583,55
3. Ochrona roślin
Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
4. Inne
Razem inne 0,00
5. Usługi
Siew punktowy godz. 0,8 141,00 112,80
Zbiór kombajnowy godz. 1,1 352,00 387,20
Dosuszanie %/t 16% x 8 t 9,00 1152,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 258,00 32,25
Razem usługi 1571,45
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,37 54,37
Orka zimowa godz. 3 54,37 163,10
Bronowanie godz. 0,6 47,26 28,35
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,15 84,31
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,26 70,88
Opryski (2x) godz. 1,8 40,15 72,26
Odbiór ziarna godz. 1 47,26 47,26
Transport zewnętrzny godz. 2 47,26 94,51
Razem praca ciągnika godz. 13 615,03
7. Podatek 135,90
8. Ubezpieczenie uprawy 58,73
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4701,57
10. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 666,60
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów 6158,61
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 80 61,18 4894,40
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,28 342,61
Cena brutto zł/dt 65,46
Koszt produkcji ziarna zł/dt 65,57
Przychód (ziarno) 5237,01
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 6149,95
Wynik finansowy zł/ha -8,66
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 98,70

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Kukurydza na kiszonkę Listopad 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 2 240,00 480,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 120,13 600,65
Polifoska 6-20-30 dt 5 174,78 873,90
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 1583,55
3. Ochrona roślin
Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
4. Inne
Razem inne 0,00
5. Usługi
Siew punktowy godz. 0,8 141,00 112,80
Sieczkarnia polowa godz. 2,5 360,00 900,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 258,00 32,25
Razem usługi 932,25
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,37 54,37
Orka zimowa godz. 3 54,37 163,10
Bronowanie godz. 0,6 47,26 28,35
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,15 84,31
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,26 70,88
Opryski (2x) godz. 1,8 40,15 72,26
Odbiór ziarna godz. 1 47,26 47,26
Transport zewnętrzny godz. 4 47,26 189,02
Razem praca ciągnika godz. 15 709,55
7. Podatek 135,90
8. Ubezpieczenie uprawy 57,52
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4203,66
10. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 695,20
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów 5660,71
Wartość produkcji
Produkt główny dt 550 8,71 4793,18
Koszt produkcji masy zielonej zł/dt 8,63
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 5706,12
Wynik finansowy zł/ha 45,42
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 106,53

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Jęczmień jary Listopad 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 1,7 186,00 316,20
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3 120,13 360,39
Polifoska 6-20-30 dt 3 174,78 524,34
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 993,73
3. Ochrona roślin
Mustang 306 SE kg(l) 0,5 125,00 62,50
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Razem ochrona 118,20
4. Inne
   Sznurek szt. 1 30,00 30,00
Razem inne 30,00
5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 0,9 352,00 316,80
Prasa godz. 0,75 174,00 130,50
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 258,00 32,25
Razem usługi 479,55
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,37 54,37
Orka zimowa godz. 3 54,37 163,10
Bronowanie godz. 0,6 47,26 28,35
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,15 84,31
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,26 70,88
Siew godz. 1,4 40,15 56,20
Opryski (2x) godz. 1,8 40,15 72,26
Odbiór ziarna godz. 1 47,26 47,26
Zwózka słomy godz. 2 40,15 80,29
Transport zewnętrzny godz. 2 47,26 94,51
Razem praca ciągnika godz. 16,4 751,53
7. Podatek 135,90
8. Ubezpieczenie uprawy 36,31
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 2865,32
10. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 715,22
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów 4322,36
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 50 60,52 3026,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,24 211,82
Cena brutto zł/dt 64,76
Koszt produkcji ziarna zł/dt 59,97
Przychód (ziarno) 3237,82
Produkt uboczny (słoma) dt 20 330,79
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 4561,55
Wynik finansowy zł/ha 239,19
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 133,44

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima Listopad 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 2,5 192,00 480,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 120,13 420,46
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 174,78 611,73
Ca/Mg co 4 lata t 4 109,00 109,00
Razem nawożenie 1141,19
3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona 198,50
4. Inne
   Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 352,00 352,00
Prasa godz. 1 174,00 174,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 258,00 32,25
Razem usługi 558,25
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,37 54,37
Orka siewna godz. 3 47,26 141,77
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,15 84,31
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,26 70,88
Siew godz. 1,4 40,15 56,20
Opryski (4x) godz. 3,6 40,15 144,52
Bronowanie godz. 1,5 40,15 60,22
Odbiór ziarna godz. 1 47,26 47,26
Zwózka słomy godz. 2 40,15 80,29
Transport zewnętrzny godz. 2 47,26 94,51
Razem praca ciągnika godz. 19,1 834,33
7. Podatek 135,90
8. Ubezpieczenie uprawy 50,78
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3447,84
10. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 753,83
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 15,00 525,00
Suma kosztów 5009,88
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto) dt 60 65,91 3954,60
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,61 276,82
Cena brutto zł/dt 70,52
Koszt produkcji ziarna zł/dt 60,46
Przychód (ziarno) 4231,42
Produkt uboczny (słoma) dt 30 389,29
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 5613,65
Wynik finansowy zł/ha 603,77
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 180,09

 


 

Kalkulacja kosztów produkcji w zł na szt.
Żywiec wieprzowy Listopad 2019
Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 219,00 225,57
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,6 60,52 157,35
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 59,97 155,93
Pszenica z zakupu dt 0,16 64,19 10,27
Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 60,46 9,67
Konc.T Starter dt 0,032 266,00 8,51
Konc.T Grower dt 0,065 240,00 15,60
Konc.T Finiszer dt 0,194 242,00 46,95
Razem pasza z zakupu I 3,051 238,68
Razem pasza (zboża własne) II 3,051 236,66
3. Słoma dt 2 9,08 18,16
4. Woda m3 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 47,26 28,35
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I 590,60
Razem koszty bezpośrednie II 588,58
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 39,69
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 70,03
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze 109,73
KOSZTY RAZEM I 700,33
KOSZTY RAZEM II 698,31
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 5,41 595,10
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,38 41,66
Cena brutto zł/kg 5,79
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 6,37
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 6,35
Suma przychodów 636,76
Wynik ekonomiczny I -63,57
Wynik ekonomiczny II -61,55
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % 19,13
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % 21,70

 

Opracowanie:
Kornel Pabiszczak
Grzegorz Wysocki

Wielkopolska Izba rolnicza