Jakie sankcje ze strony Komisji Europejskiej grożą Polsce za jednostronny zakazu importu zboża z Ukrainy?

Unia Europejska flaga bruksela
Fot. iStock

Kolejne rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii o zakazie importu produktów rolnych Ukrainy jest sprzeczne z prawem UE. Polityka rolna jest w kompetencji Komisji Europejskiej. Jak wygląda postępowanie przeciw naruszeniu prawa UE?

Sprzeczne z prawem UE rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. oz. 1898) weszło w życie 16 września br. Zakaz jest bezterminowy.

Procedurę przeciwnaruszeniową regulują przepisy Traktatu o Unii Europejskiej.

Postępowanie w Komisji Europejskiej

Jeśli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tej kwestie, po wcześniejszym umożliwieniu temu państwu przedstawienia swych uwag. Naruszenie prawa może dotyczyć każdego naruszenia przepisów – przepisów Traktatu o UE, ogólnych zasad UE, umów międzynarodowych i innych aktów prawnych, które mają charakter wiążący. Postępowanie przeciwnaruszeniowe może dotyczyć również złamania prawa UE przez państwo członkowskie w swoim prawie krajowym, niewłaściwego wdrożenia unijnych dyrektyw lub też zaniechań państwa członkowskiego w zakresie kontroli wydatkowania pieniędzy z UE.

Jeśli państwo UE to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, że państwo członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, państwo to ma obowiązek podjąć działania, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału.

W przypadku gdy Komisja Europejska uzna, że dane państwo członkowskie nie podjęło środków zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po umożliwieniu temu państwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokość ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane państwo członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności.

W razie stwierdzenia przez Trybunał, że państwo członkowskie nie zastosowało się do jego wyroku, może na nie nałożyć ryczałt lub okresową karę pieniężną.

Jeżeli Komisja wniesie skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE uznając, że państwo członkowskie uchybiło obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy przyjętej zgodnie z procedurą ustawodawczą, Komisja może, o ile uzna to za właściwe, wskazać kwotę ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez państwo członkowskie UE, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności.

W przypadku gdy Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie prawa, może nałożyć na państwo członkowskie ryczałt lub okresową karę pieniężną w wysokości nie przekraczającej kwoty wskazanej przez Komisję. Zobowiązanie do zapłaty staje się skuteczne w terminie określonym w wyroku Trybunału.

W wyrokach Trybunał Sprawiedliwości UE wskazywał, że możliwe jest, że państwo członkowie nie odpowie za złamanie prawa UE, jeśli doszło do tego na skutek działania siły wyższej, jak np. klęski żywiołowej lub napaści zbrojnej.

17 KOMENTARZE

  1. Ukraina to klamstwo i zlodziejstwo w jednym. 95% zboza na Ukraine nalezy do amerykanskich i holenderskich holdingow. Poza tym krzyczeli, ze trzeba to zboze przeslac do krajow glodzjacych ale nawt 1kg nie zostal wyslany do afryki czy biedakow w azji. Pognac tych tryzubow i zamknac granice, bo nawet za Wolyn do dzisiaj nie przeprosili

  2. Przecież Ukraina nie jest w uni niema nic do gadania unia powinna Ukrainie przykazc się wziąć na powstrzymanie nie niszczyć rolników w innych krajach . Najpierw trzeba dbać o swoich rolników a nie o ukraińskich oligarchów koniec tematu.

  3. Taaa a dlaczego Unii tak zależy na zbożu, które nie jest produkowane według unijnych restrykcji? Polskie też byłoby w dobrej cenie, gdyby nie nakazy i zakazy.

  4. Ukraina to nie państwo uni Europejskiej. Więc nie może nic wnosić. A unia musi się liczyć z głosem państw których to dotyczy bo jeśli nie to można wyjść z tego układu skorumpowanego przez cztery kraje zachodnie. PiS pościł wszystkich Polaków w maliny.

  5. UNIa powinna dawno przestać funkcjonować, to co robi to tylko z korzyścią dla niemca, innych niszczą. Czy kraje w UNI są dalej SUWERENNE, czy mogą same decydować o swoim kraju, chyba już nie, pasuje im taki układ????

    • Nie powinny grozić żadne sankcje za ochronę rynku rolnego kraju członkowskiego Unii przed zalewem niechcianym, wpychanym na siłę tanim, niespełniającym unijnych norm zbożem. Polska umożliwia tranzyt do krajów, które go potrzebują Kropka.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj