Jak Ministerstwo Rolnictwa chce wyjść ze spowolnienia spowodowanego epidemią?

Grzegorz Puda, źródło: MRiRW

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowywana jest strategia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego ze środków UE po 2020 r., w tym w szczególności zapewnienie spójności i komplementarności wsparcia ze środków polityki spójności, określenia linii demarkacyjnej między tymi środkami, Wspólnej Polityki Rolnej, a także Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Nowa perspektywa finansowa UE wprowadza obok dotychczasowych instrumentów WRF (w tym m.in. WPR i polityka spójności) dodatkowe środki: część będzie stanowiła zwiększenie budżetu obecnego PROW 2014-2020, z możliwością ich wykorzystania do 2023/2025 r., pula na finansowanie nowych programów zarządzanych z poziomu KE oraz znaczącą pulę środków na realizację krajowych Programów Odbudowy.

– Ze względu na duże potrzeby rozwojowe, wskazane w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych, oraz konieczność wspierania procesu normalizacji w sektorze rolno-żywnościowym po okresie COVID-19 bardzo mocno zwracamy się w kierunku finansowania rozwoju obszarów wiejskich także ze środków polityki spójności i Krajowego Planu Odbudowy – informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda

Według resortu rolnictwa konieczne jest zaprojektowanie reform, inwestycji oraz działań miękkich w celu szybkiego wyjścia ze spowolnienia gospodarczego sektora rolno-spożywczego i zmiany dotychczasowych przewag konkurencyjnych na współpracę, cyfryzację, innowacyjność i ekologię. Dotychczasowe przewagi konkurencyjne zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym rynku artykułów rolno-spożywczych ulegają zmianom.

Jak podkreśla Grzegorz Puda z dnia na dzień sprzedaż przez Internet czy zakupy spożywcze z dostawą “pod drzwi” stały się ważnym źródłem zaopatrzenia dla dużej rzeszy klientów i to nie tylko w mieście. Do niedawna małe i średnie firmy oraz gospodarstwa rolne planowały rozwój w tym kierunku, albo wdrażały pierwsze projekty, a dziś część z nich prowadzi sprzedaż wyłącznie on-line. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu i strategia „Od Pola do Stołu” istotnie zmieniły kierunek reform w sektorze rolno-spożywczym. To wszystko zbiegło się w czasie z większymi oczekiwaniami konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz informowania o ich wartościach pro-zdrowotnych i oddziaływaniu procesu produkcji na klimat, środowisko i dobrostan zwierząt.

– Należy mieć na uwadze większe włączenie potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich do strategii i programów wsparcia realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. W procesie zarządzania strategicznego zarówno gminy jak i samorządy województw przygotowują strategie rozwoju swoich terytoriów oraz programy, które będą realizowały działania tychże strategii. Celem MRiRW jest współpraca i dialog z samorządami, tak aby działania planowane przez JST tworzyły z działaniami planowanymi z poziomu Rządu jednolitą i spójną strategię – dodaje minister Puda

Jak się dowiedzieliśmy, ważnym działaniem MRiRW będzie też zwiększenie efektywności administracji rolnej poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych i upowszechnienie podejścia projektowego. W okresie pandemii administracja rolna, podobnie jak i inne podmioty, przeszła w znacznym stopniu na tryb pracy zdalnej. Dostosowanie wszystkich usług publicznych do e-usług jest bardzo ważnym, ale i trudnym zadaniem, podobnie jak wsparcie rolników w korzystaniu z tych usług. MRiRW będzie chciało sprawnie przeprowadzić służby rolne przez proces cyfryzacji.

Zdaniem resortu rolnictwa opracowanie i wdrożenie cyfrowych rozwiązań umożliwiających dotarcie z wiedzą i informacją do szerszego grona odbiorców będzie miało ogromny wpływ także na usprawnienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. W ramach tego zadania MRiRW planuje m.in. opracowanie i wdrożenie koncepcji cyfrowej platformy doradczej, wspierającej transfer wiedzy i innowacji.

– Sprawny transfer wiedzy i innowacji wymaga silnego systemu doradztwa i nauki rolniczej. Dlatego zaplanowano wypracowanie koncepcji funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW zmierzającej do podniesienia efektywności i doskonałości prowadzonych prac B+R oraz wypracowanie efektywnego systemu doradztwa rolniczego, które umożliwi również szybki transfer wiedzy z instytutów badawczych do praktyki rolniczej, a także pozwoli badać i rozwiązywać problemy produkcyjne w rolnictwie – podsumowuje Grzegorz Puda.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności