ISOBUS w ciągnikach i maszynach rolniczych

 

ISOBUS to elektroniczny system umożliwiający transfer danych oraz współpracę pomiędzy ciągnikiem a maszynami, który znalazł szerokie zastosowanie w technice rolniczej. Nowa technologia wyeliminowała potrzebę montowania wielu terminali i dodatkowego okablowania. Dzięki ISOBUS do obsługi szeregu funkcji agregatu maszynowego wystarcza jeden interfejs jakim jest uniwersalny terminal.

Funkcje urządzeń ISOBUS

Standard ISOBUS oferuje szereg funkcji umożliwiających sterowanie maszynami. Podstawową z nich jest Universal-Terminal (UT), która jest podstawą do monitorowania pracy oraz sterowania maszynami wyposażonymi w magistralę ISOBUS. Dzięki niej terminal zastępuję kilka sterowników jakie były niezbędne w kabinie operatora.

Aplikacja Basic Tractor ECU jest „komputerem roboczym” ciągnika. Zbiera ona dane dotyczące pracy ciągnika jak np. prędkość robocza, obroty WOM, zużycie paliwa, położenie podnośnika hydraulicznego. Poprzez ten moduł jest dostępne rozwiązanie o nazwie Tractor Implement Management (TIM), które umożliwia maszynom ingerencję w system sterowania ciągnika. Pozwala ono na automatyczne dostosowanie prędkości roboczej w zależności od obciążenia zagregowanej z ciągnikiem maszyny np. prasy zbierającej zielonkę lub słomę.

Funkcja Auxiliary Control (AUX-N) oferuje możliwość obsługi maszyn z wykorzystaniem dodatkowych urządzeń np. joysticka. Za zbieranie danych dotyczących pracy agregatu (np. wielkości obrobionej powierzchni, czasu pracy i ilości zużytych nawozów) odpowiada funkcja TC BAS (Tasc Controller Basic). Aplikacja TC BAS umożliwia eksport danych zapisanych w formacie ISO-XML do specjalistycznego oprogramowania obsługującego zarządzanie parkiem maszynowym lub produkcję w gospodarstwie zainstalowanego na komputerze w biurze lub dostępnym w tzw. chmurze. Transmisja danych pomiędzy terminalem a komputerem stacjonarnym i urządzeniami mobilnymi odbywa się poprzez pamięć USB, Bluetooth lub platformę internetową.

Możliwy jest też import zleceń na terminal. Tasc Controller Geo Based (TC GEO) oferuje gromadzenie danych lub wykonywanie czynności powiązanych z lokalizacją agregatu na polu ustalaną za pomocą sygnału GPS. Dzięki niej terminal może tworzyć mapy plonów lub inne (np. indeksu biomasy, przewodności elektromagnetycznej gleby) na podstawie danych z czujników pomiarowych jak również obsługiwać mapy aplikacyjne wykorzystywane do zmiennego nawożenia mineralnego (Variable Rate Control). Dzięki funkcji TC GEO terminale ISOBUS mogą w pełni współpracować z zamontowanymi na ciągniku N-sensorami (optyczne czujniki oceny zawartości azotu w łanie) sprzężonymi z rozsiewaczem lub opryskiwaczem.

Dopełnieniem TC GEO jest funkcja MULTI Control, która oferuje w siewnikach uniwersalnych i punktowych sterowanie niezależnie pracujących od siebie systemów wysiewających materiał siewny oraz nawóz. W ten sposób jest możliwe zmienne dozowanie nasion i nawozów na podstawie dwóch oddzielnych map aplikacyjnych.
Aplikacja Tasc Controller Section Control (TC SC) jest odpowiedzialna za automatyczne włączanie i wyłączanie sekcji roboczych na podstawie sygnału GPS, co pozwala uniknąć nakładania się cieczy opryskowej oraz nawozów. TC SC ma szerokie zastosowanie w przypadku wykonywania zabiegu siewnikiem punktowym, opryskiwaczem czy rozsiewaczem do nawozów.

Funkcje w zakresie precyzyjnego rolnictwa

Nowoczesne terminale pełnią także funkcję urządzenia wspomagającego operatora w satelitarnej nawigacji równoległej (system Parallel Tracking), jak również w pełni przejąć kierowanie ciągnikiem lub maszyną samobieżną. Urządzenia te umożliwiają prowadzenie maszyn we wszystkich dostępnych trybach jazdy. Funkcją opcjonalnie dostępną w urządzeniu jest Auto-Turn, który oferuje automatyczne zawracanie ciągnikiem na podstawie aktualnego położenia na polu.

Terminal jak tablet

Nowoczesne terminale to wielofunkcyjne, ergonomiczne i proste w obsłudze urządzenia, które oferują możliwość dotykowej obsługi. Przede wszystkim są to urządzenia przenośne. W zależności od sezonu prac można je wykorzystywać także w innym ciągniku lub kombajnie. Wiele nowych terminali oferuje możliwości jakimi dysponują tablety w tym przeglądanie internetu, odbieranie poczty elektronicznej jak również korzystanie z innych aplikacji np. do zarządzania produkcją w gospodarstwie.

Autor: dr inż. Jacek Skudlarski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności