fbpx

Skanowanie elektromagnetyczne gleby – element rolnictwa precyzyjnego

Skanowanie elektromagnetyczne pola jak i skan z wykorzystaniem oceny przewodności elektrycznej, umożliwia pozyskanie różnych danych wyjściowych. Możliwe jest np. sporządzenie mapy zawartości materii organicznej. Są to bardzo ważne dane, szczególnie dla rolnictwa „węglowego”.

Jedną z bezinwazyjnych metod wykorzystywanych do identyfikacji zmienności glebowej pola jest pomiar przewodności elektrycznej EC (ang. Electrical Conductivity). Przewodność elektryczna gleby nazywana również konduktywnością gleby jest zdolnością materiału do przewodzenia prądu elektrycznego. Wielkość ta jest silnie skorelowana ze zwięzłością gleby, która w dużym stopniu zależy od składu granulometrycznego gleby (uziarnienia) jak również pojemności sorpcyjnej gleby, pośrednio wpływającej na jej żyzność.

Samasz loteria - baner

Ponadto przewodnictwo elektryczne jest skorelowane z takimi składnikami, jak: zawartość składników odżywczych, zasolenie, pojemność, polowa pojemność gleby (stan gleby, w którym z większych porów glebowych odsączyła się woda, a jej miejsce zajmuje powietrze), punkt trwałego więdnięcia roślin (wilgotność gleby, przy której pojawiają się oznaki trwałego więdnięcia roślin), pojemność wymiany kationów (kationowa pojemność wymienna) itd.

W celu oceny właściwości gleby z wykorzystaniem oceny przewodności elektrycznej EC wykorzystuje się urządzenia zwane konduktometrami. Dzięki tym urządzeniom można dokonywać pomiaru ciągłego. Podczas pomiarów konduktometr jest ciągnięty za ciągnikiem rolniczym, samochodem terenowym bądź quadem. Pomiar jest wykonywany automatycznie, a pozyskane dane wraz ze współrzędnymi przesyłane są do rejestratora danych.

W badaniach gleby wykorzystuje się również metodę elektromagnetyczną, w której skaner indukuje pierwotne pole elektromagnetyczne modyfikowane przez właściwości gleby (przewodnictwo, zmiany w jej strukturze, uwilgotnienie) w wyniku czego powstaje wtórne pole elektromagnetyczne. Urządzenie rejestruje wielkość pola wtórnego, a oprogramowanie zapisuje i interpretuje uzyskane wyniki, wyświetlając je na terminalu operatora.

Skanowanie elektromagnetyczne pola jak i skan z wykorzystaniem oceny przewodności elektrycznej, umożliwia pozyskanie różnych danych wyjściowych. Możliwe jest np. sporządzenie mapy zawartości materii organicznej (bardzo ważne dane, szczególnie dla rolnictwa „węglowego”) jak i mapy pojemności wodnej (strefy ryzyka suszowego).

Mapy przewodności gleby są podstawową informacją dla zróżnicowania dawek nawozów: N, P, K, Mg, wyznaczania stref operacyjnych zabiegów w rolnictwie precyzyjnym, optymalizacji poboru próbek glebowych dla wykonywania oznaczeń zasobności gleby w składniki pokarmowe. Dane ze skanowania gleby wykorzystuje się także do rozmieszczenia czujników wilgotności i temperatury gleby w obrębie danej uprawy.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.