Innvigo proponuje

W ostatnich dniach firma Innvigo otrzymała rozszerzenie rejestracji herbicydu Baristo 500 SC oraz insektycydu Los Ovados 200 SE.

Rozszerzenie etykiety herbicydu BARISTO 500 SC, zawierającego substancję czynną napropamid, dotyczy stosowania w truskawce.

Na nowo założonych plantacjach środek stosować około 4 miesiące po posadzeniu (po zbiorze owoców w fazie gdy stare liście zamierają BBCH 97). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha .Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 12-17). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 – 3,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Nowa etykieta preparatu BARISTO 500 SC jest dostępna na stronie: http://innvigo.com/baristo-500-sc/

Rozszerzenie etykiety insektycydu LOS OVADOS 200 SE, zawierającego substancję czynną acetamipryd, dotyczy: zwalczania w rzepaku ozimym chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika w fazach BBCH 62-69, zwalczania w rzepaku jarym chowaczy, pryszczarka kapustnika, słodyszka, gnatarza rzepakowca i mszyc,  zwalczania w jabłoni mszyc i owocówki jabłkóweczki, zwalczania wskazanych w etykiecie rejestracyjnej szkodników w uprawach małoobszarowych: wiśnia, czereśnia, orzech włoski, leszczyna, grusza, śliwa, tytoń, pomidor pod osłonami, papryka pod osłonami, oberżyna pod osłonami, rośliny szkółkarskie ozdobne i leśne oraz wierzba energetyczna i purpurowa (wiklina).

Nowa etykieta preparatu LOS OVADOS 200 SE jest dostępna na stronie: http://innvigo.com/los-ovados-200-se/

Źródło: Innvigo