Dwie nowości z firmy Joskin

Odpowiadając na zapotrzebowanie praktyki Joskin opracował dwa modele ramp do wozów asenizacyjnych o małej pojemności. Penditwist Basic – rampę z wężami wleczonymi do nawożenia upraw i Pendislide Basic – rampę z płozami przeznaczoną do nawożenia użytków zielonych. Obie rampy wyróżniają się bardzo praktyczną obsługą i łatwym montażem.

Prawidłowe nawożenie gnojowicą polega na aplikacji odpowiedniej dawki nawozu we właściwym miejscu i czasie. Wymagają tego wciąż zaostrzające się przepisy dotyczące nawożenia. Niewłaściwie rozprowadzona gnojowica prowadzi do dużych strat azotu w postaci amoniaku. Konsekwencją są dodatkowe koszty związane z zakupem nawozów azotowych w celu pokrycia strat.

Ulatniający się azot oraz odory wpływają szkodliwie na środowisko naturalne. Jest to uciążliwe dla naszego otoczenia.

Mając na uwadze maksymalne ograniczenie strat azotu firma Joskin oferuje od wielu lat rampy do wozów asenizacyjnych. Mają one za zadanie maksymalne ograniczenie kontaktu gnojowicy z powietrzem poprzez jej rozlewanie jak najbliżej gleby. Ta technologia zapobiega rozpylaniu i umożliwia ograniczenie strat amoniaku w wyniku ulatniania do atmosfery.

Nowo oferowane rampy Pendislide i Penditwist Basic są lżejsze, wykonane z rur ze stali HLE, są całkowicie ocynkowane, co zapewnia im optymalną ochronę i gwarantuje długą eksploatację.

Każdy model jest dostępny w dwóch szerokościach roboczych: 6m (24 wyjścia) lub 7,5m (30 wyjść) z wężami w odstępach 25 cm, które gwarantują równomierne rozprowadzenie gnojowicy.

Obydwie rampy nie wymagają podnośnika ani ramy tylnej na wozie. Można je szybko zamontować, wprost na włazie o średnicy 600 mm, także do starych wozów, jak również do wozów z podnośnikami.

Obydwa modele są dobrze wyposażone i mają wiele cech sprzętu z wyższej klasy.

Każda rampa wyposażona jest w:
• rozdzielacz pionowy SCALPER, który umożliwia miksowanie, cięcie ciał włóknistych, równomierne rozprowadzenie gnojowicy do węży; urządzenie ma zbierak kamieni;
• hydrauliczne składanie z zabezpieczeniem LOCK MATIC, na czas transportu rampa jest automatycznie blokowana;
• system przeciw wyciekowi-TWIST, co zapobiega wyciekaniu gnojowicy na drodze i na polu podczas manewrów;
• zestaw przewodów bez połączeń; brak połączeń gwarantuje optymalne spływanie gnojowicy;
• zawór regulacyjny sterowany ręcznie 6’’ umożliwia łatwą kontrolę natężenia przepływu;
• możliwość nawożenia w opcji, przy użyciu rozlewacza właściwego, bez konieczności demontażu rampy;
• niezależne wyposażenie elektrohydrauliczne standardowo wbudowane w rampę, które podłącza się bezpośrednio do ciągnika;
• zasilanie przez wyjście o średnicy 6’’ wyprowadzone bezpośrednio z włazu;
• światła sygnalizacyjne pozwalające na dostosowanie się do przepisów drogowych.

Mimo że obie rampy mają wspólną podstawową konstrukcję, każda z nich wyróżnia się innym zastosowaniem.

Gdyby użytkownicy mieli różne potrzeby lub gdyby uległy z czasem zmianie, zakup obu modeli nie będzie konieczny, gdyż przewidziano zestaw umożliwiający adaptację płóz ramy Pendislide Basic na modelu Penditwist Baisc. Będzie on dostępny w opcji.