Drób – coraz częściej w naszym jadłospisie

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego wśród krajów Unii Europejskiej z silną dynamiką wzrostu produkcji. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku  wytworzono ponad 2,5 mln ton mięsa drobiowego czyli o 4, 9 % więcej niż w roku 2015.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku  wytworzono ponad 2,5 mln ton mięsa drobiowego czyli o 4, 9% więcej niż w roku 2015. Prognozuje się, że w całym 2017 r. produkcja drobiarska wzrośnie o 6–7% w odniesieniu do 2016 roku.

Według danych GUS konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce w  minionym roku wyniosła 29,2 kg na mieszkańca i była o 2,1 kg większa niż w roku 2015. Przewiduje się, że w całym 2017 roku na skutek utrzymania relatywnie niskich cen drobiu, jego spożycie może wzrosnąć do około 31 kg na mieszkańca.

Ceny skupu kurcząt brojlerów od początku 2017 roku utrzymują się na poziomie zbliżonym do notowanego w 2016 r. Według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW w drugim tygodniu września br. zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły dostawcom podobnie jak przed rokiem, tj. 3,45 zł/kg.

Źródło: KOWR