fbpx
Strona głównaWiadomościDotacje na budowę biogazowni rolniczych

Dotacje na budowę biogazowni rolniczych

Wsparcie na budowę i rozwój biogazowni rolniczych możliwe jest dzięki programowi „Agroenergia”, który realizowany jest z funduszy NFOŚiGW. Jego celem, jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program składa się z dwóch części, z czego część 2 programu realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. Dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, a dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowa informacja o zasadach udziału w programie, znajduje się na stronie NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/czescą-biogazownie-rolnicze-i-maleelektrownie-wodne.

Resort rolnictw informuje , że również projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, przewiduje dofinansowanie inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych o mocy do 50kW.

Zakłada się, że będą to inwestycje realizowane przez rolników w ramach prowadzonych przez nich działalności rolniczych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. W okresie programowania, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, nie może przekroczyć 1.500.000 zł. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy będą znane po wydaniu przepisów wykonawczych.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podejmuje szereg działań mających na celu rozwój OZE na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych.

Jak podaje resort rolnictwa  jednym z programów, który obecnie jest opracowywany we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, jest program „Energia dla Wsi”. Zakłada się, że beneficjentami programu będą w szczególności rolnicy (osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą), ale także inwestycje realizowane na rzecz lokalnych społeczności przez jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne.

Planowany jest również szeroki zakres inwestycji podlegających wsparciu, rozpoczynając od instalacji służących do wytwarzania energii z OZE, poprzez lokalne sieci dystrybucji (energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw gazowych), maszyny i urządzenia do produkcji paliw stałych z biomasy, po systemy wspomagające zarządzanie produkcją, dystrybucją oraz zużyciem energii. Zgodnie z założeniami, wsparcie inwestycyjne na powyższe przedsięwzięcia, będzie można otrzymać w postaci dotacji lub pożyczki.

– Przygotowywany obecnie program „Energia dla Wsi”, będzie miał o wiele szerszy wymiar niż aktualnie realizowany przez NFOŚiGW program Agroenergia, zarówno pod względem rodzaju inwestycji, wysokości wsparcia, jak również grona beneficjentów. W momencie jego uruchomienia, zastąpi dotychczasowy program Agroenergia. Ponadto, biogazownie rolnicze, będą nadal mogły być dofinansowane z innych unijnych i krajowych środków budżetowych, na zasadach określonych w poszczególnych programach – informuje MR i RW.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.