Domagają się obowiązkowych umów kontraktacyjnych

Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej postuluje do zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu strat finansowych w hodowli trzody chlewnej, produkcji owoców i warzyw.

– Domagamy się wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych z ceną gwarantującą zwrot poniesionych kosztów produkcji. Uważamy, że cena minimalna powinna być ustalona w odniesieniu do ilości zawartej w umowie z podanym terminem dostawy, płatności i jakości. Rolnik przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu produkcji powinien wiedzieć po jakiej cenie minimalnej będzie sprzedawał wytworzone przez siebie produkty. Import żywności wieprzowiny powinien być kontrolowany przez służby weterynaryjne i sanitarne – mówi Ryszrd Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem ŚIR należy ograniczać pośredników między rolnikiem a zakładami przetwórczymi, uruchamiać skup interwencyjny wieprzowiny oraz owoców i warzyw, tym samym zdejmować nadwyżki z rynku, prowadzić bardziej aktywną promocję na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto, wprowadzić należy ceny minimalne na wszystkie inne pozostałe produkty rolne, analogicznie do ustalania minimalnej płacy w sektorze pracy, wykorzystując powyższe dane, wyliczyć minimalną cenę danego produktu rolnego.

– Co do zasady, na cenę minimalną powinna się składać kwota poniesionych kosztów i nakładów pracy. Produkcja rolna ma podstawowy wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa, dlatego musi podlegać innym regulacjom niż produkcja przemysłowa w pozostałych sektorach gospodarki – podaje Ryszard Ciźla.

Źródło: ŚIR