Do konsultacji społecznych

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.

W dokumencie tym została określona wysokość kar zarówno dla gospodarstw prowadzących produkcję mleka surowego, jak i zakładów przetwórczych, w tym eksportujących, za niewywiązywanie się z obowiązków prawnych wobec instytucji kontrolnych. Chodzi tutaj między innymi o niezgłoszenie przekroczenia kryteriów w odniesieniu do liczby komórek somatycznych, antybiotyków, bakterii, wprowadzenie na rynek mleka z punktu skupu objętego czasowym zakazem lub gospodarstwa objętego czasowym zakazem dostaw, zmianę sposobu użytkowania zakładu lub jego części czy brak świadectwa zdrowia w dokumentacji eksportowej do krajów trzecich.

Źródło: PIM