Deklaracja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Copa i Cogeca zadowolone są  z przyjęcia europejskiej deklaracji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w  Cork w 2016 roku i kładą nacisk na rolę rolników i właścicieli lasów w osiągnięciu wymienionych w niej celów, przy dostępie do odpowiedniego wsparcia.

Jestem usatysfakcjonowany tym dziesięciopunktowym planem przyjętym dzisiaj przez strony zainteresowane i decydentów politycznych w celu zapewnienia zrównoważonej i ożywionej gospodarczo przyszłości obszarów wiejskich. Odzwierciedla on nowe wyzwania przed jakimi stajemy w XXI w. – od ekstremalnych zdarzeń pogodowych, poprzez wahania cen, aż po konieczność zwiększenia produkcji przy ograniczeniu zużycia zasobów – a jego sukces zależy od udostępnienia rolnikom i leśnikom odpowiedniego wsparcia i przeprowadzenia inwestycji – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Cieszę się przede wszystkim z tego, że decydenci polityczni zwrócili uwagę na niesamowity potencjał unijnego rolnictwa i leśnictwa do pobudzenia gospodarki obszarów wiejskich i walki z najważniejszymi wyzwaniami społecznymi dnia dzisiejszego jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, czy gospodarka zasobami. W deklaracji podkreślono, że rolnicy muszą przede wszystkim uzyskać godziwe przychody z rynku dzięki uczciwym i przejrzystym stosunkom w łańcuchu żywnościowym, by było to możliwe. To dobra wiadomość. Potrzebują również skutecznych narzędzi pozwalających im na lepsze zarządzanie coraz większym ryzykiem – dodaje  Sofia Bjornsson, przewodnicząca grupy roboczej Copa – Cogeca „Rozwój obszarów wiejskich” .

Jak zaznacza Copa – Cogeca, deklaracja przypomina także o znaczeniu inwestycji w infrastrukturę i przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Inwestycje są niezbędne, gdyż pomagają rolnikom poprawić swoje wyniki gospodarcze i środowiskowe, umożliwiają modernizację gospodarstw, wymianę pokoleń i ułatwiają stosowanie inteligentnych technologii, które przyczyniają się do wydajniejszej gospodarki zasobami.

Kolejnym pozytywnym elementem deklaracji jest apel o uproszczenie polityki i ograniczenie biurokracji. Zdaniem Pesonena  jest to klucz do sukcesu. Usługi doradcze i szkoleniowe, a także działania prowadzone przez sieci obszarów wiejskich powinny być dostępne w ramach nowej polityki, by rolnicy mogli lepiej reagować na nowe wyzwania. Deklaracja zwraca również uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich programów inwestycyjnych w celu promocji energii ze źródeł odnawialnych i rzuca światło na kluczową rolę rolnictwa i leśnictwa w walce ze zmianami klimatu, głównie poprzez sekwestrację dwutlenku węgla.

Źródło: Copa – Cogeca