„Nie zgadzamy się na żadne cięcia w rolnictwie”

Copa i Cogeca podkreślają znaczenie silnej Wspólnej Polityki Rolnej, popartej silnym budżetem, dla stabilizacji dochodów gospodarstw i utrzymania żywotności obszarów wiejskich.

– Nie możemy zgodzić się na żadne cięcia w wydatkach na rolnictwo. Solidny budżet ma olbrzymie znaczenie dla przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich. Obawiamy się o skutki wniosków Komisji w sprawie przyszłej WPR. Chcemy silnej, konkurencyjnej i zrównoważonej WPR w przyszłości, ze wspólnymi i prostymi zasadami w całej UE. Nowy model realizacji nakreślony we wnioskach nie przyniesie prawdziwego uproszczenia dla rolników – mówi Joachim Rukwied, przewodniczący Copa

W szczególności, jak podkreśla Rukwied, niepokoi fakt, że płatności bezpośrednie będące najlepszym sposobem na ustabilizowanie dochodów rolników oraz na wsparcie ich w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z dochodami, zostaną zredukowane. Dochody rolników już stanowią zaledwie 40% średnich zarobków i ciągle spadają, co napędza exodus ze wsi, zwłaszcza wśród młodych.

–  Sprzeciwiamy się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności zaproponowanym przez Komisję. Trzeba upewnić się, że nie dojdzie do renacjonalizacji WPR, a także, że polityka ta będzie podparta silnym budżetem – dodaje przewodniczący Copa.

Źródło: Copa – Cogeca