Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Europejska Organizacja Współpracy Rolniczej Cogeca wraz z Komisarzem UE ds. Rolnictwa Philem Hoganem i posłami do PE 7 lipca obchodzić będzie w Brukseli Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

– Spółdzielnie rolnicze odgrywają ważną rolę w umożliwianiu rolnikom – ich członkom – łączenia zasobów, wprowadzania na rynek swoich produktów i dodawania do nich wartości, przewidując jednocześnie potrzeby konsumentów. Umieszczamy ludzi w centrum naszych działań i zaspokajamy potrzeby naszych rolników, umożliwiając im uzyskanie lepszego zwrotu z ich produktów, jednocześnie tworząc ważne miejsca pracy na obszarach wiejskich  – mówi Thomas Magnusson, prezydent Cogeca.

Hasłem  tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Narodów Zjednoczonych jest “Zrównoważone społeczeństwo poprzez współpracę”, które daje, jak zaznacza Cogeca, możliwość pokazania, w jaki sposób spółdzielnie rolnicze prowadzą udane przedsiębiorstwa, łączą aktywa rolników dla wspólnych celów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych.

– Spółdzielnie są siłą napędową unijnego sektora rolno-spożywczego i zapewniają naszym rolnikom większą siłę i bezpieczeństwo dzięki wspólnej pracy. Wdrażając zasady spółdzielczości i stawiając zasadę zrównoważonego rozwoju w centrum swoich działań, spółdzielnie rolne umożliwiają członkom ich rolników wspólną pracę, w sposób, który zwiększa wartość ich produkcji i optymalizuje wykorzystanie zasobów i zmniejsza zapotrzebowanie na energię  – podkreśla Phil Hogan.

– Spółdzielnie zasługują na wsparcie w ich rozwoju i są chronione w relacjach handlowych z innymi operatorami. Istotne jest umożliwienie spółdzielniom dalszego rozwoju, tak aby ich członkowie mieli dostęp do narzędzi potrzebnych do zrównoważonego, odpornego i innowacyjnego rolnictwa – dodaje Czesław Siekierski., przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE.

Źródło: Copa – Cogeca