Komisja Kobiet Copa obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet

Copa obchodzi dziś w Brukseli Międzynarodowy Dzień Kobiet i przypomina o znaczeniu kobiet w rolnictwie.

Lotta Folkesson, Przewodnicząca Komisji Kobiet Copa w swojej wypowiedzi w Brukseli stwierdziła: „Copa aktywnie działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet. Wierzymy, że kobiety mogą przyczynić się do rozwoju sektora rolnego zrównoważonego na poziomie gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Kobiety są siłą napędową innowacji. Zwłaszcza młode kobiety, które angażują się w rolnictwo w całej UE, demonstrują zupełnie nowe podejście do tego typu działalności. Copa i Cogeca niezwykle cenią sobie kluczową dla rolnictwa rolę rolniczek oraz kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych.

Należy jednak zwiększać wsparcie, motywacje i zachęty dla rolniczek podejmujących inwestycje i innowacje w sektorze rolnym. Rolniczki stanowią prawie 50% unijnej rolnej siły roboczej, jednak jedynie 30% właścicieli gospodarstw to kobiety. Zapewnianie szerszej pomocy w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest szczególnie ważne w przypadku młodych kobiet. Rozwiązania w tym zakresie powinny pojawić się w całej UE, na szczeblu krajowym, regionalnym i oczywiście lokalnym. WPR odgrywa bardzo ważną rolę, jednakże konieczne jest zapewnienie wsparcia również poprzez narzędzia dostępne w ramach innych polityk wspólnotowych, a także na poziomie przepisów prawa krajowego. Szkolenia i dostęp do środków finansowania to elementy kluczowe.

Aby promować centralną rolę kobiet, Copa od 2010 r. przyznaje Nagrody za Innowacje dla Rolniczek. Tematem tegorocznej edycji Nagrody za Innowacje dla Rolniczek były „Innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa”. W przyszłym tygodniu członkinie Komisji Kobiet Copa wezmą udział w debacie w ONZ na temat wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt na wsiach.

– Równouprawnienie płci jest niezwykle ważne. Należy tworzyć politykę promującą równe szanse, przedsiębiorczość wśród kobiet, a także szkolenia zawodowe i dalszą edukację. Lepsze doradztwo finansowe oraz lepsza jakość i dostępność infrastruktury również przyczynią się do poprawy jakości życia, a także do promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – podsumowała Folkesson.

Źródło: Copa-Cogeca