O ekologii i spółdzielczości rolniczej w UE

Forum Biznesu Prezydencji Cogeca, które odbyło 27 listopada w Brukseli,  skupiło się na dynamice rynku ekologicznego oraz na sposobie, w jaki spółdzielnie rolno-spożywcze zapewniają większe zdolności produkcyjne, teraz i w przyszłości, aby sprostać stale rosnącym potrzebom konsumentów.

Jak podkreślali uczestnicy Forum dziś Europa jest liderem rynku produkcji ekologicznej, odnotowując 12% wzrost między 2015 a 2016 r. Liczba producentów ekologicznych wzrosła o 9,7%. Kanały marketingu ekologicznego również rozwijają się szybko, a spółdzielnie odgrywają wiodącą rolę w ułatwianiu przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne i proponowaniu innowacyjnych produktów w odpowiedzi na popyt.

Ich zdaniem pomimo dynamicznego rozwoju i silnej pozycji na rynku, sektor żywności ekologicznej nadal wymaga pewnych korekt. Rodzaj zmiany będzie w dużej mierze zależał od możliwości zwiększenia wydajności, zastosowania innowacji w rolnictwie precyzyjnym, takich jak czujniki, do skonfigurowania systemów gromadzenia danych rynkowych i uproszczenia logistyki.

– Spółdzielnie rolno-spożywcze zapewniają specjalistyczne doradztwo techniczne, agronomiczne i dotyczące hodowli zwierząt związane z rozwojem rynku. Odgrywają one kluczową rolę w pomaganiu rolnikom we wprowadzaniu na rynek swoich produktów i zdobywaniu większego udziału wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności. Struktury przetwarzania i dystrybucji produktów ekologicznych są nadal niedostatecznie rozwinięte, a WPR powinna z zadowoleniem przyjąć i wspierać tworzenie i rozwój profesjonalnych, dobrze zarządzanych i konkurencyjnych struktur przetwarzania i dystrybucji obsługiwanych przez producentów i ich spółdzielnie. Spółdzielnie tworzą ogniwo łączące producentów i konsumentów, wzmacniają pozycję właścicieli i przewidują potrzeby konsumentów – mówi Thomas Magnusson, prezes Cogeca.

Następne forum biznesowe Cogeca odbędzie się 21 marca w Walencji  i skupi się na “młodych rolnikach i spółdzielniach rolniczych jutra” .

Źródło: Copa–Cogeca