Czekają na opinie rolników

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

– Projekt został opracowany jako odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Oznakowanie i informacja czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie jego wytwarzania były wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane, zapewni obywatelom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt  ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297951.

Źródło: MRiRW