fbpx
Strona głównaWiadomościCzy Polska jest krajem wolnym od GMO?

Czy Polska jest krajem wolnym od GMO?

Trwa okres, w którym wielu inspektorów PIORiN intensywnie kontroluje uprawy roślin pod kątem obecności GMO. Zadanie to wykonywane jest od 2018 r., a wynika ono z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Szczegółowy „Program kontroli upraw GMO” zatwierdzany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określa m.in. jakie gatunki objęte są kontrolą, liczbę kontroli dla poszczególnych województw czy podmioty podlegające kontroli.

Na plantacjach kukurydzy, rzepaku i soi pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa pobierają próby liści, które są badane w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.

Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100% plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie, również przywożony spoza Polski, objęty jest kontrolą. Kontrolowane są również plantacje produkcyjne.

W 2021 r. przeprowadzono ogółem 3019 kontroli upraw pod kątem obecności GMO.

Plantacje nasienne

W skali kraju skontrolowano 566 plantacji nasiennych, w tym:

kukurydzy – 409

rzepaku ozimego i jarego – 22

soi – 135

Materiał siewny (obrót)

Skontrolowano 483 partie materiału siewnego, w tym:

kukurydzy – 284

rzepaku ozimego i jarego – 172

soi – 27

Plantacje produkcyjne

W skali kraju skontrolowano 1970 plantacji o łącznej powierzchni 11 113 ha, w tym:

kukurydzy – 1341 pl. (5 760 ha)

rzepaku ozimego i jarego – 567 pl. (4 149 ha)

soi – 62 pl. (1 204 ha)

W odniesieniu do kukurydzy przebadano próbki pochodzące z Polski lub EU (Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Rumunia). Wykonano 13 243 analiz i 31 668 analiz jednostkowych.

Kontrola upraw rzepaku  dotyczyła próbek pochodzących z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Austrii. Wykonano 3 148 analiz i 6 910 analiz jednostkowych metodą Real-time PCR.

Trzecim z kontrolowanych gatunków roślin była soja. Próbki do badań pochodziły z 14 województw Polski oraz z Austrii Wykonano 2 745 analiz i 7 066 analiz jednostkowych techniką PCR/ Real-time PCR.

W roku 2022 kontrole prowadzone są w podobnym zakresie jak w roku poprzednim.

Po czterech latach wykonywania zadania, kiedy to Inspekcja przeprowadziła ogółem blisko 10 tys. kontroli upraw i przebadała w laboratorium tyle samo prób materiału roślinnego, można stwierdzić, jak informuje PiORiN, że Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

źródło: PiORiN

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.