fbpx

Czy Polska jest krajem wolnym od GMO?

Trwa okres, w którym wielu inspektorów PIORiN intensywnie kontroluje uprawy roślin pod kątem obecności GMO. Zadanie to wykonywane jest od 2018 r., a wynika ono z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Szczegółowy „Program kontroli upraw GMO” zatwierdzany corocznie przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określa m.in. jakie gatunki objęte są kontrolą, liczbę kontroli dla poszczególnych województw czy podmioty podlegające kontroli.

Na plantacjach kukurydzy, rzepaku i soi pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa pobierają próby liści, które są badane w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.

Szczególny nacisk położony jest na uzyskanie materiału siewnego wolnego od GMO, dlatego niemal 100% plantacji nasiennych w Polsce objętych jest badaniami. Dodatkowo materiał siewny będący w obrocie, również przywożony spoza Polski, objęty jest kontrolą. Kontrolowane są również plantacje produkcyjne.

W 2021 r. przeprowadzono ogółem 3019 kontroli upraw pod kątem obecności GMO.

Plantacje nasienne

W skali kraju skontrolowano 566 plantacji nasiennych, w tym:

kukurydzy – 409

rzepaku ozimego i jarego – 22

soi – 135

Materiał siewny (obrót)

Skontrolowano 483 partie materiału siewnego, w tym:

kukurydzy – 284

rzepaku ozimego i jarego – 172

soi – 27

Plantacje produkcyjne

W skali kraju skontrolowano 1970 plantacji o łącznej powierzchni 11 113 ha, w tym:

kukurydzy – 1341 pl. (5 760 ha)

rzepaku ozimego i jarego – 567 pl. (4 149 ha)

soi – 62 pl. (1 204 ha)

W odniesieniu do kukurydzy przebadano próbki pochodzące z Polski lub EU (Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Rumunia). Wykonano 13 243 analiz i 31 668 analiz jednostkowych.

Kontrola upraw rzepaku  dotyczyła próbek pochodzących z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Austrii. Wykonano 3 148 analiz i 6 910 analiz jednostkowych metodą Real-time PCR.

Trzecim z kontrolowanych gatunków roślin była soja. Próbki do badań pochodziły z 14 województw Polski oraz z Austrii Wykonano 2 745 analiz i 7 066 analiz jednostkowych techniką PCR/ Real-time PCR.

W roku 2022 kontrole prowadzone są w podobnym zakresie jak w roku poprzednim.

Po czterech latach wykonywania zadania, kiedy to Inspekcja przeprowadziła ogółem blisko 10 tys. kontroli upraw i przebadała w laboratorium tyle samo prób materiału roślinnego, można stwierdzić, jak informuje PiORiN, że Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym od upraw GMO.

źródło: PiORiN

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner