BASF Polska partnerem kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety 2020

BASF Polska włącza się w obchody Światowego Dnia Środowiska, który obchodzony jest co roku 5 czerwca. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest ochrona różnorodności biologicznej, co wpisuje się w działania firmy BASF na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

Światowy Dzień Środowiska przypadający 5 czerwca jest pierwszym dniem kampanii
Zielona Wstążka #DlaPlanety, organizowanej co roku przez Centrum UNEP/GRIDWarszawa. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie najważniejszych wyzwań́ środowiskowych przy zaangażowaniu szerokiego grona aktorów życia społecznego i gospodarczego.

Działania tegorocznej kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety 2020 skupiają się wokół zagadnienia ochrony różnorodności biologicznej (bioróżnorodności). Twórcy przekazu zwracają uwagę, że potrzebujemy Natury z całą jej różnorodnością, i że tylko w sojuszu z Naturą możemy zażegnać kryzys klimatyczny i pokonać pandemię, zgodnie z hasłem przewodnim: „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.”. Kampania odwoła się do zanikania rodzimej fauny i flory, podpowie też dostępne dla każdego, proste sposoby modyfikacji przyzwyczajeń i wspólnych działań dla zwiększenia różnorodności biologicznej, dla Natury, a przez to również dla nas samych.

Jesteśmy częścią przyrody i podlegamy jej prawom. W dobie rozwoju cywilizacji i zaawansowanych technologii nie możemy zapomnieć o prostej prawdzie: istnienie i dobrobyt praktycznie każdej ludzkiej społeczności na świecie jest w dużym stopniu zależny od ekosystemów. Dzięki nim mamy tlen którym oddychamy czy żywność którą spożywamy. Uzmysłowienie sobie tej zależności pozwala nam zrozumieć, dlaczego zachowanie różnorodności biologicznej w jak najlepszym stanie jest niezbędne.” – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Szacunek dla środowiska jest wpisany w misję firmy BASF – tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Uważamy, że dbałość o zasoby naturalne jest naszym wspólnym zadaniem, szczególnie, że jako firma również z tych zasobów korzystamy.

Z dużym zaangażowaniem wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i włączamy je do strategii biznesowych. Wpływ na otoczenie jest dla nas równie istotny, jak wyniki ekonomiczne. Stawiamy sobie konkretne cele pozafinansowe, m.in. dalszy rozwój przy jednoczesnym utrzymaniu neutralnego poziomu emisji CO2. W naszych działaniach promujemy zrównoważone rolnictwo, czyli rolnictwo dające dochód, korzystające z nowoczesnych technologii i dbające o stan środowiska naturalnego z myślą o przyszłych pokoleniach.” – podkreśla Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

BASF stawia na innowację i edukację z zakresu zrównoważonego rolnictwa

Ochrona bioróżnorodności jest szczególnym zobowiązaniem Działu Rozwiązań dla Rolnictwa BASF Polska. Z zadowoleniem przyjmujemy działania ONZ związane z ochroną bioróżnorodności, jak i cele stworzonej niedawno przez Komisję Europejską Strategii Bioróżnorodności do roku 2030. Wierzymy, że bioróżnorodność i efektywne rolnictwo mogą i muszą iść ramię w ramię.

Jako firma nastawiona na badania i rozwój w pierwszej kolejności skupiamy się na dostarczaniu naszym klientom innowacyjnych produktów o zrównoważonym profilu. Oprócz nowoczesnego portfolio środków chemicznych i biologicznych oraz nasion, wspieramy cyfryzację rolnictwa rozwijając platformę Xarvio Field Manager, która umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących ochrony upraw w bardzo precyzyjny sposób.

„Firmy innowacyjne jak BASF pracują nad rozwojem innowacji, w tym ochrony biologicznej. Musimy jednak pamiętać, że jest ona średnio od 2 do 5 razy droższa przy niższej skuteczności. Dziś rolnicy nie są w stanie ponosić takich kosztów. Jeżeli więc ochrona biologiczna ma się rozwijać, potrzebne jest znaczące wsparcie sektora publicznego” – zauważa, Cezary Urban, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Rolnictwa, BASF Polska.

Razem z naszymi klientami tworzymy też sieć gospodarstw Farm Network, gdzie promujemy ideę zrównoważonego rolnictwa, wdrażając konkretne rozwiązania. Są to działania kształtujące zieloną infrastrukturę np. ochrona lub tworzenie zadrzewień śródpolnych czy praktyki skierowane na ochronę organizmów pożytecznych oraz ptaków. W trosce o bioróżnorodność oraz zachęcając do jej zwiększenia, przekazujemy rolnikom mieszankę nasion „Pszczela łąka”.

Stawiamy również na edukację. Od ponad trzech lat we współpracy z uczelniami wyższymi i UNEP/GRID-Warszawa realizujemy program Agro Ambasadorzy BASF. W ramach programu studenci kierunków rolniczych otrzymują dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu ochrony roślin, uczą się zasad bezpiecznego stosowania środków oraz prowadzenia gospodarstwa w sposób przyjazny dla środowiska. Dzięki wizytom w wybranych gospodarstwach obserwują jak dobre praktyki rolnicze są wdrażane w codziennej pracy.

O kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety

Kampania prowadzona jest przez Centrum UNEP/GRID- Warszawa.

Patronat honorowy objęli: Minister Środowiska, Minister Klimatu, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Rozwoju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Komitet Olimpijski. Kampania została objęta patronatem Ambasady Australii, Ambasady Francji, Ambasady Norwegii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik RZECZPOSPOLITA. W kampanię włączyły się liczne firmy, organizacje i samorządy.

Zaplanowane zostały działania komunikacyjne obejmujące outdoor, prasę, radio oraz media społecznościowe. Oficjalna strona kampanii to www.dlaplanety.pl.

Informacja prasowa: BASF

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności