Żywność od prawdziwych rolników

,,Prawdziwe rolnictwo. Prawdziwa żywność od prawdziwych rolników’’ to tytuł konferencji, która pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się 13 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Ponad stu pięćdziesięciu uczestników, włączając w to rolników, naukowców, lekarzy, prawników oraz przedstawicieli konsumentów zebrało się w Belwederze, by wezwać do inspirowanej oddolnie, wyrosłej z ludu radykalnej zmiany polityki rolnej Polski. Konferencje zorganizowały organizacje :Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, Stowarzyszenie Ekoland o/Zachodniopomorski, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz15, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

Kluczowe kwestie poruszane podczas konferencji to wezwanie rządu do natychmiastowego podjęcia działań koniecznych do uczynienia Polski krajem wolnym od GMO, a także zmiany przepisów, które sprawiają, że tysiące rolników w Polsce nie mogą sprzedawać wytwarzanej i produkowanej w gospodarstwach żywności do sklepów, restauracji, szkół i innych instytucji publicznych. Równocześnie miliony Polaków mają utrudniony dostęp do tej, najwyższej jakości żywności.

– Jesteśmy wdzięczni Prezydentowi RP za objecie patronatem naszej inicjatywy i umożliwienie nam zorganizowania konferencji PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW w Belwederze. Wydarzenie to połączyło ludzi z różnych środowisk, którzy wykazują głęboką troskę o przyszłość żywności i rolnictwa. Położyliśmy dzisiaj podwaliny pod zupełnie nowy rozdział, inspirowanej oddolnie, ewolucji polskiej żywności i rolnictwa, która opiera się na mądrości, przezorności, szacunku dla natury, kultury i tradycji a także determinacji, by w długofalowej perspektywie zadbać o zdrowie i dobro obywateli i przyszłych pokoleń… mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/ZPM – przewodnicząca, gospodarstwo BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI o/ZPM w imieniu Komitetu Organizacyjnego.

– Wpisując się w inicjatywę Prezydenta RP dotyczącą zasadniczych uzupełnień do Konstytucji RP, Koalicja Polska Wolna od GMO złoży wniosek o wprowadzenie konstytucyjnego zakazu stosowania GMO w rolnictwie i produkcji żywności – dodaje Paweł Połanecki, ekspert Koalicji.

Źródło: ICPPC