Zwolnić rolników z kosztów testów na COVID-19 u pracowników sezonowych z zagranicy

W związku z opracowaniem i opublikowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny wytycznych i zaleceń dotyczących ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ,,Solidarność’’ wnioskuje do ministra rolnictwa o zwolnienie rolników z kosztów testów na obecność COVID–19 u pracowników sezonowych z zagranicy.

Zgodnie z wytycznymi, po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie u wszystkich przybyłych pracowników wymazu do testu PCR celem wykluczenia zakażenia, czego organizacja i koszt leży po stronie gospodarza zatrudniającego pracowników.

Koszt takiego badania to około 540 zł. Ponadto, jak podkreśla rolnicza ,,Solidarność’’ istnieje możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt takiego badania również leży po stronie rolnika.

– Specyfika prac sezonowych w rolnictwie wymaga w krótkim okresie czasu znacznego zwiększenia poziomu zatrudnienia (w przypadku zbioru truskawki jest to na przykład konieczność zatrudnienia jednorazowo do zbioru ok. 15 osób na 1 hektar plantacji). W obecnej sytuacji, oprócz kosztów zatrudnienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wykonanie testu pojedynczego czy podwójnego (możliwość wykonania kolejnego badania najwcześniej w 7 dniu kwarantanny) zwiększa rolnikowi znacznie i w bardzo krótkim odstępie czasu koszt zatrudnienia takich pracowników. Tak skumulowanego kosztu wielu rolników nie jest w stanie udźwignąć. Należy zauważyć też, że w żadnej innej grupie zawodowej, nawet w wypadku zaleconych badań przesiewowych, nie obarcza się nikogo kosztami wykonania takich badań – uzasadnia Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności