Zwiększenie budżetu UE jest konieczne

Copa i Cogeca poparły wniosek przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera skierowany do państw członkowskich, aby podnieść wysokość składki do budżetu UE powyżej 1% Dochodu Narodowego Brutto (DNB).

– Jako dobrą nowinę odbieramy poparcie wyrażone przez komisarza ds. budżetu Oettingera i przewodniczącego Junckera dla pomysłu zebrania dodatkowych środków w celu finansowania nowych wyzwań stojących przed UE oraz aby pokryć deficyt budżetowy wynikający z Brexitu. Uznanie wartości dodanej i pozytywnego wpływu polityki spójności UE i WPR powinno iść w parze z zapewnieniem odpowiedniego finansowania. Wierzymy, że WPR to świetna inwestycja; nie tylko gwarantuje zaopatrzenie w wysokiej jakości produkty spożywcze, ale zapewnia również żywotność obszarom wiejskim napędzając wzrost, tworząc miejsca pracy i chroniąc środowisko – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Zdaniem Copa – Cogeca w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej  i wspólnych wydatków powinny znaleźć się mechanizmy chroniące jednolity rynek oraz utrzymujące wspólne zasady na terenie całej UE.

– Oczywistym jest, że WPR stanowi lepszą formę wydatkowana pieniędzy, niż stanowiłaby suma wszystkich wydatków w poszczególnych państwach w tym zakresie – stwierdził Pesonen. – Konsekwentnie sprzeciwiamy się współfinansowaniu dopłat bezpośrednich dla rolników z pierwszego filaru WPR – podsumowuje Pesonen.

Źródło: Copa – Cogeca