fbpx

Herbicydy w groch, łubin, bobik, soję. Jak odchwaszczać strączkowe – aktualne możliwości

We wcześnie sianych uprawach strączkowych, takich jak bobik, groch i łubin, szczyt występowania chwastów przypada wiosną, tj. od kwietnia do maja. Podpowiadamy, jak odchwaszczać strączkowe przedwchodowo i powschodowo.

W technologii uprawy strączkowych ochrona przed zachwaszczeniem jest jednym z kluczowych elementów decydującym o opłacalności produkcji. Pomimo, że w ostatnim czasie  przybyło herbicydów do odchwaszczania upraw strączkowych, to są to środki oparte na substancjach czynnych stosowanych już od kilku lat w tych uprawach.

Samasz loteria - baner

Łubin zajmuje największą powierzchnię zasiewów wśród strączkowych. Mimo to asortyment dostępnych środków w tej uprawie jest najmniejszy. Najwięcej jest ich dla ochrony grochu. Jednak w ostatnich latach największy wzrost liczby rekomendowanych herbicydów odnotowano dla soi.

We wcześnie sianych uprawach strączkowych, takich jak bobik, groch i łubin, szczyt występowania chwastów przypada wiosną, tj. od kwietnia do maja. Są to najczęściej chwasty dwuliścienne, głównie komosa biała, a także inne gatunki, jak np.: fiołek polny, chaber bławatek, chwasty rdestowate oraz rumianowate. W przypadku soi, w związku z nieco późniejszym terminem siewu, oprócz wspomnianych chwastów znacznym problemem mogą być także gatunki ciepłolubne. Są to między innymi chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona oraz palusznik krwawy), a z gatunków dwuliściennych, między innymi szarłat szorstki oraz żółtlica drobnokwiatowa i owłosiona.

 Odchwaszczanie przedwschodowe

W strączkowych chemiczne zwalczanie chwastów dwuliściennych oparte jest na herbicydach stosowanych po siewie. Skuteczność tych zabiegów zależna jest od wilgotności oraz staranności przygotowania gleby. W warunkach niedoboru wilgoci w glebie skuteczność zabiegów jest niższa. Znaczenie ma nie tylko ilość opadów, ale również ich rozkład w czasie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że na ilość zachowanej wilgoci w glebie wpływ ma odpowiednia agrotechnika. Odpowiednia uprawa gleby ma znaczący wpływ na efektywność odchwaszczania strączkowych.

Z herbicydów stosowanych przedwschodowo, w uprawach strączkowych w warunkach przesuszenia gleby, największy spadek skuteczności dotyczy pendmetaliny. W optymalnych warunkach wilgotności gleby zwalcza chwastnicę jednostronną, a z chwastów dwuliściennych m.in. fiołki, gwiazdnicę, jasnoty, komosę, przetaczniki, rdesty, rzodkiew świrzepę oraz rumiany i taszniki.

Niekorzystny jest też intensywny opad deszczu po zabiegu herbicydowym. W badaniach IOR – PIB stosując w łubinie wąskolistnym prosulfokarb w pełnej dawce, gdy wystąpiły intensywne opady deszczu, odnotowano uszkodzenie siewek. W tych samych badaniach, przy zmniejszonej dawce herbicydu do połowy, tych symptomów nie było. Również uszkodzeń nie odnotowano w łubinie żółtym, pomimo stosowania pełnej dawki tego herbicydu. Uszkodzeń również nie stwierdzono po stosowaniu pendmetaliny. W każdej etykiecie herbicydu na bazie s.cz. prosulfokarb jest ostrzeżenie, aby przed zastosowaniem środka wykonać na każdej uprawianej odmianie próbnego zabiegu, w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin. Jednak jest to trudne do realizacji, gdy herbicyd jest stosowany w terminie przedwschodowym. Prosulfokarb zwalcza m.in. gwiazdnicę, jasnoty, komosę, przetaczniki, przytulię czepną, a z chwastów jednoliściennych miotłę zbożową.

Produkty zawierające chlomazon zwalczają m.in. przytulię czepną oraz bodziszki farbownika polnego, gwiazdnicę, taszniki oraz tobołki polne. Podczas aplikacji produktów zawierających chlomazon, należy szczególną uwagę zwrócić, aby zabiegu nie wykonywać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje. Ryzyko uszkodzeń lub zniszczenia sąsiadujących plantacji występuje także podczas pogody sprzyjającej przygruntowej inwersji termicznej.

Odchwaszczanie powschodowe

Możliwości zwalczania chwastów dwuliściennych w zabiegach powschodowych są bardzo ograniczone. Dla grochu pastewnego są dostępne następujące substancje czynne:

  • MCPB (Butoxone M 400 SL) – zwalcza gwiazdnicę, komosę białą, rdestówkę powojowatą oraz tasznika i tobołki polne;
  • bentazon (Baltar, Beni, Benz) do zwalczania m.in.:  fiołków, gorczycy polnej, gwiazdnicy, komosy białej,  maruny bezwonnej, rdestówki powojowatej oraz  tasznika i żółtlicy;
  • mieszanina bentazon + imazamoks (Corum 502,4 SL, Foresto 502,4 SL), która także jest zalecana powschodowo w bobiku i soi, zwalcza bodziszki, chabra, gwiazdnicę, fiołki, jasnoty, komosę, marunę bezwonną, przytulię czepną, przetaczniki, rdestówkę powojowatą, rumiany, taszniki i żółtlice oraz samosiewy rzepaku.

W łubinie nie ma możliwości chemicznego zwalczania chwastów dwuliściennych w zabiegach powschodowych.

Chwasty jednoliścienne w terminie powschodowych można zwalczać jednym z herbicydów zawierającym np.: chizalofop-P-etyowy, chizalofop-P-tefurylowy, cykloksydym, fluazyfop-P-butylowy, haloksyfop-P*, kletodym lub propachizafop. Należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia w zakresie ich stosowania.  Środki ochrony roślin, w skład których wchodzi substancja czynna chizalofop-P etylowy, kletodym lub propachizafop, nie należy stosować łącznie z herbicydami do zwalczania chwastów dwuliściennych, a ponadto zalecany jest odstęp pomiędzy tymi zabiegami, od 3 do 12 dni, w zależności od zastosowanego środka. Środki ochrony roślin zawierające s.cz. haloksyfop-P mogą być przechowywane oraz stosowane do dnia 28 sierpnia 2022 r. Po tym terminie te preparaty muszą zostać przekazane do firmy, która zajmuje się utylizacją środków ochrony roślin na podstawie odpowiednich zezwoleń do prowadzenia tego typu działalności.

Ochrona herbicydowa strączkowych w 2022 roku

Substancja czynna Nazwa środka  Dawka
BBCH 00 (stosować bezpośrednio po siewie łubinu)
pendimetalina + dimetenamid Spectrum Plus 4,0 l/ha
Wing P 462,5 EC 4,0 l/ha
chlomazon Command 360 CS 0,25 l/ha
chlomazon + pendimetalina Stallion 363 CS 3,0 l/ha
BBCH 00-02 (stosować do 5 dni po siewie)
aklonifen Dubri Bis 600 SC 3,0 l/ha
Bandur 600 SC 3,0 l/ha
metobromuron Inigo 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Luptic 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Mandryl 2,0–3,0 l/ha
Metobrom 500 SC 2,0 l/ha
Proman 500 SC 2,0 l/ha
Pro-Metobro 500 SC 2,0–3,0 l/ha
Soleto 500 SC 2,0 l/ha
Torrent 500 SC 2,0–3,0 l/ha
prosulfokarb Amstaf 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Baset 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Boxer 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Clayton Heed 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Krum 800 3,0–4,0 l/ha
Spannit 800 EC 3,0–4,0 l/ha
Takoba 800 EC 3,0–4,0 l/ha
BBCH 11-59 (od fazy pierwszego liścia do fazy widocznych pierwszych płatków, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte)
chizalofop-P-etylowy Achiba 05 EC 2,5 l/ha
Buster 100 EC 1,25 l/ha
Investo 100 EC 1,25 l/ha
Jenot 100 EC 1,25 l/ha
Pilot 10 EC 0,5–1,25 l/ha
Targa Super 05 EC 2,5 l/ha
BBCH 12-13 (po wykształceniu 2-3 liści właściwych) 
haloksyfop-P* Gallant Super 104 EC 0,5 l/ha
Perenal 104 EC 0,5 l/ha
BBCH 12–25 od fazy dwóch liści do pięciu pędów bocznych
bentazon + imazamoks Corum 502,4 SL 1,25 l/ha
Foresto 502,4 SL 1,25 l/ha
BBCH 12 / 39 (od fazy 2-go liścia do fazy wydłużania łodygi, tj. widocznych 9 lub więcej międzywęźli)
chizalofop-P-etylowy Elegant 05 EC 2,5 l/ha
Graminis 05 EC 2,5 l/ha
Supero 05 EC 2,5 l/ha
Taurus 05 EC 2,5 l/ha
Quick 05 EC 2,5 l/ha
BBCH 12 / 51 (BBCH 12 / 51 (od fazy 2-go liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe)
kletodym Cegorian Extra 120 EC 0,8 l/ha
GramiGuard 0,8 l/ha
Select Super 120 EC 0,8 l/ha
BBCH 13-14 (od fazy 3-4 liści właściwych)
chizalofop-P-etylowy Lampart 05 EC 1,0–3,0 l/ha
Leopard Extra 05 EC 1,0–3,0 l/ha
BBCH 13 / 39 (od fazy 3-go liśca właściwych i nie później, niż przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści)
fluazyfop-P-butylowy Balatella Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Esorio 150 EC 2,5 l/ha
Fortune 0,6–1,7 l/ha
Foster Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Frequent 3,0 l/ha
Fusilade Forte 150 EC 0,6–1,7 l/ha
Privium 125 EC 0,75–2,0 l/ha
Trivko 0,75–1,6 l/ha
BBCH >13 (od fazy 3 liści właściwych)
propachizafop Agaton 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agenor 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Agil-S 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Aria 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Profop 100 EC 0,5–1,5 l/ha
Vima-Propachizafop 0,5–1,5 l/ha
Zetrola 100 EC 0,5–1,5 l/ha
* Środki ochrony roślin zawierające s.cz. haloksyfop-P mogą być stosowane, przechowywane do dnia 28 sierpnia 2022 r.

Dr hab. Roman Krawczyk, IOR-PIB w Poznaniu

Baner Bayer Roundup
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.