Zmniejszyć poziom zagrożenia ASF

8 września odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń. W obradach oprócz stałych członków RZZK, uczestniczyli także przedstawiciele ministerstw: rolnictwa i rozwoju wsi,  finansów, sprawiedliwości, zdrowia, infrastruktury i budownictwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanci służb oraz wojewodowie.

Uczestnicy posiedzenia, któremu przewodniczył , minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak podkreślali, że aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF na terenie naszego kraju należy dążyć do zlikwidowania nielegalnego handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF. Dlatego też tak ważna jest ścisła współpraca służb weterynaryjnych z innymi służbami – Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną czy Inspekcją Transportu Drogowego.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel omówił m.in. rozwiązania zawarte w przyjętej przez sejm ustawie  o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której założeniem jest złagodzenie skutków ekonomicznych ASF dla hodowców.

– Aby zmniejszyć poziom zagrożenia ASF, istotne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zagrożenia, właściwych zachowań i przepisów prawnych wśród hodowców oraz opinii publicznej. Podkreślano także konieczność dalszego wzmocnienia kontroli na granicy wschodniej, aby wyeliminować przywóz żywności, także na użytek własny, co pomoże zapobiec przedostaniu się ASF z krajów trzecich.  Konieczne jest także dalsze ograniczenie liczebności dzików, które przenoszą wirusa i przyczyniają się do rozpowszechniania choroby – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW