fbpx
Strona głównaZwierzętaZmiany w znakowaniu i rejestracji zwierząt

Zmiany w znakowaniu i rejestracji zwierząt

20 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa.

Zaproponowane regulacje zmniejszają obciążenia administracyjne związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

Zaproponowano wydłużenie do 2 dni (obecnie 24 godziny) terminów na zgłaszanie zdarzeń dotyczących świń w siedzibach stad położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Posiadacz świń będzie miał 2 dni na zgłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada i uboju świń w takim stadzie. W tym terminie nie trzeba będzie zgłaszać Agencji urodzeń świń w siedzibach stad położonych na tych obszarach, a jedynie ich oznakowanie, które będzie musiało być wykonane do 30 dnia od daty urodzenia.

Jednoznacznie wskazano, że w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację – posiadacz zwierzęcia będzie musiał je oznakować numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada w ciągu jednego dnia od zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

Zwiększono elastyczność w stosowaniu metod znakowania świń. Wprowadzono możliwość wyboru metody znakowania: kolczykiem lub tatuażem.

W przypadku użycia kolczyka w projekcie nie wskazano, na której małżowinie usznej ma być on umocowany (obecne przepisy wskazują na lewą małżowiną uszną, jako pierwszą metodę oznakowania zwierzęcia urodzonego w danej siedzibie stada). W przypadku przemieszczenia świni do innej siedziby stada  (niż siedziba urodzenia) i przebywania jej tam dłużej niż 30 dni – posiadacz zwierzęcia musi je dodatkowo oznakować numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem identyfikacyjnym stada, w którym aktualnie ono przebywa. Doprecyzowano, że w takim przypadku oznakowanie musi być wykonane niezwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada przez zwierzę (obecne przepisy nie wskazują żadnego terminu na dodatkowe oznakowanie zwierzęcia). Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku zgłaszania dodatkowego oznakowania świń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co zmniejsza obciążenia administracyjne.

Zlikwidowano obowiązek wykonywania spisów bydła przez ich posiadaczy oraz przekazywania jego wyników Agencji. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji zrzeszających hodowców i producentów bydła.

W przypadku świń spis ma dotyczyć tylko ich liczby w stadzie, i tylko taka informacja ma być przekazana Agencji oraz umieszczona w prowadzonej w siedzibie stada księdze rejestracji świń. W przypadku owiec i kóz zlikwidowano obowiązek przekazywania wyniku spisu tych zwierząt Agencji. Wynik spisu owiec lub kóz przebywających w stadzie ma być jedynie umieszczony w księdze rejestracji owiec lub kóz. Oznacza to zmniejszenie zakresu informacji przekazywanych ARiMR.

Zaproponowano wyłączenie podmiotów prowadzących targi zwierząt gospodarskich z obowiązku prowadzenia ksiąg rejestracji świń.

Obecnie podmioty te muszą prowadzić ewidencje zwierząt wprowadzanych na targ, w których gromadzone informacje powielają te zawarte w księgach rejestracji. W ten sposób uproszczono przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z obrotem zwierzętami.

Ponadto nie będzie już konieczne przedstawianie przez właściciela koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny wydał podmiot działający w państwie unijnym innym niż Polska – tłumaczenia sekcji I tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Właściciel koniowatego będzie umieszczał we wniosku o zarejestrowanie dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych – odpowiednie informacje dotyczące zwierzęcia. Rozwiązanie to zmniejszy obciążenia administracyjne i koszty rejestracji dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych.

Źródło: KPRM

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]