fbpx
Strona główna Tagi Rejestracja zwierząt

rejestracja zwierząt

ARiMR: uproszczenia w zgłaszaniu zwierząt i przemieszczeń

Od 1 stycznia 2021 roku zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego...

Portal IRZplus – internetowe zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń...

Nowe zasady rejestracji bydła, świń, owiec i kóz

1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła,...

Nowe zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt od 11 września...

Nowy portal do rejestracji zwierząt

Ruszył przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  nowy portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce,...
Świnia

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – nowe rozporządzenie MRiRW

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Projekt rozporządzenia stanowi...

Zmiany w znakowaniu i rejestracji zwierząt

20 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa. Zaproponowane regulacje zmniejszają obciążenia administracyjne związane z identyfikacją...

Ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich

Do rozpatrzenia przez Radę Ministrów został skierowany opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji...

Rolniku pamiętaj!

Przypominamy rolnikom, o zmianie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, które to zobowiązują posiadaczy zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) do dokonania spisu...

Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Od 18 października rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad.Nowe regulacje, jak podkreśla Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczą zwłaszcza posiadaczy...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze