fbpx
Strona główna Tagi Biopaliwa

biopaliwa

Czy możemy spodziewać się spadku cen paliw?

Obecnie średnie ceny paliw podstawowych to 4,36 zł/l benzyny 95 i 4,33 zł/l oleju napędowego. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się obniżek? Według analityków,...

Państwo musi wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wprowadzenie ułatwień w odniesieniu do energii odnawialnej związanej z produkcją biopaliw     (bioetanol i biodiesel), co...

Czy tegoroczna susza mogła mieć pozytywne skutki?

Tegoroczna susza negatywnie wpłynęła na większość upraw rolniczych. Utrzymująca się przez cały okres wegetacji wysoka temperatura i deficyt opadów spowodowały straty w zbiorach. Według szacunków...

Unijna dyrektywa zapewnia stabilną przyszłość rynkowi biopaliw ciekłych i stałych

W opinii Copa i Cogeca ostateczne stanowisko UE w kwestii dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, która została 14 listopada przyjęta przez Parlament Europejski,...

Potrzeba stabilnej i długotrwałej polityki w zakresie OZE

Copa i Cogeca  apelują do UE o wprowadzenie stabilnej, długofalowej polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w której utrzymano by udział biopaliw...

Więcej biomasy rolnej i leśnej

Priorytetem Alexandra Bachlera, nowego przewodniczącego grupy roboczej „Biopaliwa” Copa i Cogeca, jest zwiększenie udziału biomasy rolnej i leśnej w koszyku energetycznym UE po roku...

Z myślą o skutecznej polityce klimatycznej i energetycznej UE

W związku ze zbliżającymi się rozmowami trójstronnymi między instytucjami Unii Europejskiej poświęconymi energii odnawialnej, Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia stabilnej, długoterminowej polityki na...

Z myślą o skutecznej polityce klimatycznej i energetycznej UE

W związku ze zbliżającymi się rozmowami trójstronnymi między instytucjami UE poświęconymi energii odnawialnej, Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia stabilnej, długoterminowej polityki na rzecz zwiększenia...

O zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Rada Ministrów 20 marca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii. Zaproponowano stworzenie...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze