Zmiany legislacyjne są konieczne

Zmiany legislacyjne są konieczne

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej największy obecnie problem z odstrzałem dzików występuje na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, gdyż odstrzały redukcyjne zwierząt łownych na tych obszarach obwarowane są szeregiem ograniczeń.

– Znacząca redukcja populacji dzika w województwie dolnośląskim nie będzie możliwa, jeśli nie pozwoli się na prowadzenie polowań w parkach narodowych, na terenach przemysłowych, terenach stref ekonomicznych i gruntach przeznaczonych na cele urbanistyczne wokół miast. Najczęściej są to tereny porośnięte w wyniku postępującej sukcesji wysoką roślinnością, zakrzaczone i zadrzewione, a ich właścicielem jest zazwyczaj Skarb Państwa reprezentowany przez KOWR. – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W ocenie samorządu rolniczego na terenach tych, niedostępnych dla myśliwych, postępuje niekontrolowany rozród dzików (często dokarmianych przez miejscową ludność), które to wychodząc na pola uprawne powodują spustoszenie w uprawach i płodach rolnych.

Rolnicy z województwa dolnośląskiego postulują o dokonanie zmian w prawie, które to uniemożliwia w obecnej chwili przeprowadzanie polowań przez myśliwych na tych terenach i jednoczesną redukcję do minimum obszarów tych ugorów, aby ograniczyć teren naturalnego schronienia dla dzików.

Źródło: DIR