Zmiana wysokości limitów

Minister rolnictwa 25 maja roku podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które weszło w życie 7 czerwca 2017 r.

– Zmiana przepisów tego rozporządzenia dotyczy m.in. wyodrębnienia limitów dla operacji z przeznaczeniem dla podmiotów realizujących operacje w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (łącznie 225 mln euro) – informuje resort rolnictwa.

Wśród zmian, jak zaznacza MRiRW,  wprowadzonych w rozporządzeniu, określony został również limit środków dostępny dla naboru, ogłoszonego 30 maja br. przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania „Współpraca”. W związku z tym, że w rozporządzeniu wydzielona została kwota 20 mln euro, pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy, który rozpoczyna się w dniu 30 czerwca i będzie trwał do 31 lipca 2017 roku, będzie miał charakter pilotażowy.

Źródło: MRiRW