Zboże w dobrej cenie

0
547

Na przełomie października i listopada 2018 r. na rynku krajowym notowano wzrost cen zbóż konsumpcyjnych.

Według informacji zebranych przez Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniach 29.10 – 4.11.2018 roku zakłady zbożowe za pszenicę konsumpcyjną płaciły 833 zł/t, o 2% drożej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 3% wyższa niż przed miesiącem i o 25% wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 712 zł/t i była o 1% wyższa niż w po-przednim tygodniu. Cena ta była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej i o 27% wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 794 zł/t, o około 1% niższym niż tydzień wcześniej. Ziarno to było jednak o 4% droższe niż przed miesiącem i o 26% droższe niż w tym samym okresie 2017 r.

Średnia krajowa cena zakupu kukurydzy wyniosła 701 zł/t wobec 708 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 3% tańsze niż przed miesiącem, ale o 13% droższe niż rok wcześniej.

Źródło: KOWR